Bank Millennium

Moody's umieścił rating "Baa2" Banku Millennium na liście obserwacyjnej z możliwością obniżenia - poinformowała agencja w piątkowym komunikacie. Krótkoterminowy rating banku "Prime-3" oraz rating siły finansowej "D" pozostają bez zmian. Moody's poinformował, że ocena banku będzie zależała od zdolności jego właściciela, portugalskiego BCP, do jego wspierania. Decyzja ratingowa jest następstwem akcji podjętej wobec właściciela banku.

Ferrum

Oferta konsorcjum z udziałem Ferrum została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu organizowanym przez Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System na dostawę izolowanych rur stalowych. Szacowana wartość dostaw, których dotyczył przetarg, wynosi 1,12 mld zł brutto - poinformowało Ferrum w komunikacie.
Dostawy będą realizowane przez konsorcjum Ferrum oraz trzy inne podmioty zaproszone do podpisania umów ramowych, na postawie zamówień cząstkowych.

Getin Noble Bank

Getin Noble Bank (GETINOBLE) zamierza wprowadzić na warszawską giełdę Open Finance, właśnie złożył wniosek o zatwierdzenie prospektu emisyjnego - poinformował Getin Noble Bank w piątkowym komunikacie. Getin Noble Bank poinformował, że w związku z tą rozważaną ofertą publiczną akcji Open Finance zamiarze zaoferować do sprzedaży część własnego pakietu akcji tej spółki. W komunikacie nie podano więcej szczegółów. >>>>

Lubawa

Lubawa w wyniku prowadzonych rokowań ustaliła, że kupi od Stanisława Litwina 100 proc. udziałów lub akcji (w zależności od formy prawnej) przedsiębiorstwa powstałego w wyniku przekształcenia ZPH Litex Stanisław Litwin. Przedsiębiorstwo zostanie zakupione za 15 mln zł, z czego 2 mln zł Stanisław Litwin przeznaczy na zakup akcji Lubawa na rynku regulowanym - podała Lubawa w komunikacie. Lubawa 22 listopada informowała o rozpoczęciu negocjacji dotyczących zakupu spółki Litex ZPH, która jest jednym z największych w Europie producentów parasoli reklamowych i banerów. W komunikacie podano, że ZPH Litex planuje zamknąć rok 2010 zyskiem netto na poziomie 4 mln zł, przy przychodach na poziomie 76 mln zł, natomiast EBITDA wyniesie 7 mln zł.

Polimex-Mostostal

Złożona przez konsorcjum Polimeksu-Mostostalu (POLIMEXMS) oferta na budowę 40-kilometrowego odcinka autostrady A1 od Strykowa do węzła Tuszyn wartości 1,15 mld zł brutto została uznana przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad za najkorzystniejszą - poinformował Polimex w piątkowym komunikacie.
Wartość oferty netto to 949,7 mln zł, a udział Polimeksu w pracach i wynagrodzeniu konsorcjum wynosi 25 proc.

Cinema City

Analitycy Beskidzkiego Domu Maklerskiego podtrzymali swoją rekomendację "redukuj" dla akcji spółki kinowej Cinema City (CCIINT) i podnieśli cenę docelową dla jednej akcji do 39,6 zł wobec 35,9 zł poprzednio, wynika z raportu datowanego na 8 grudnia i odtajnionego w poniedziałek. >>>>

Amica

Amica zamierza w przyszłym roku rozbudować fabrykę kuchni, zwiększając moce produkcyjne o 150-200 tys. sztuk. CAPEX na przyszły rok wyniesie 40 mln zł. Spółka rozważa przejęcia firm dystrybucyjnych - poinformowali na piątkowej konferencji przedstawiciele spółki.

Mispol, Makarony Polskie

Producent konserw Mispol i spółka Makarony Polskie (MAKARONPL) uzgodniły w niedzielę podjęcie prac zmierzających do połączenia spółek w jedną grupę kapitałową. Szczegóły proponowanej transakcji mają być ogłoszone do 23 grudnia, a spółki planują - po włączeniu do nowej grupy przedsiębiorstwa przetwórstwa mięsnego PMB - osiągnięcie ponad 800 mln zł rocznej sprzedaży, wynika z weekendowych komunikatów spółek.

W odrębnym komunikacie Mispolu, opublikowanym w piątek wieczorem, spółka poinformowała, że zawarła warunkowe umowy, na mocy których nabędzie 45,40% akcji PMB od Podlaskiego Towarzystwa Finansowo-Inwestycyjnego (PTFI) za łączną cenę 14,62 mln zł.

Jednocześnie zarząd Mispol S.A. prowadzi negocjacje z akcjonariuszami PMB S.A. mające na celu nabycie większościowego pakietu akcji tej spółki. […] Intencją zarządu Mispol SA i zarządu Makarony Polskie SA jest włączenie PMB SA w struktury połączonej grupy kapitałowej" - głosi niedzielny komunikat.

Celem tych transakcji jest stworzenie dużego podmiotu, działającego w branży spożywczej, o łącznych rocznych przychodach przekraczających 800 mln zł, podsumowały Mispol i Makarony Polskie w swoich komunikatach.

Sadovaya

Cena akcji w ofercie publicznej Sadovaya Group, jednego z największych prywatnych producentów węgla energetycznego na Ukrainie, została ustalona na 8,6 zł, poinformowała spółka w komunikacie. Ustalona wcześniej cena maksymalna wynosiła 17,5 zł. Spółka podała też, że wszystkie oferowane 10.771.423 akcje zostały wstępnie przydzielone inwestorom. >>>>

Elstar Oils

Spółka spożywcza Elstar Oils (ELSTAROIL) miała 58,0 mln zł przychodów z podstawowej działalności (bez sprzedaży rzepaku) w listopadzie br., podała spółka w komunikacie. Narastająco za okres od początku roku przychody te wyniosły 523,4 mln zł. Wcześniej spółka podawała, że w listopadzie ub. roku miała 39,0 mln zł przychodów w tym ujęciu, a w okresie 11 pierwszych miesięcy 2009 r. - 480,0 mln zł przychodów.

GPW

UBS rozpoczął wydawanie rekomendacji dla akcji Giełdy Papierów Wartościowych. Pierwsze zalecenia analityków brzmi „neutralnie” z ceną docelową na poziomie 53 zł. W poniedziałek około godz. 10:35 za walory GPW inwestorzy płacili 51 zł.

Także analitycy UniCredit rozpoczęli wydawanie rekomendacji dla akcji GPW od zalecenia  „trzymaj”.

Gastel Żurawie

Wielkość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych przez grupę kapitałową Gastel Żurawie (GASTELZUR) w listopadzie wyniosła 9,33 mln zł wobec 8,22 mln zł w październiku 2010 roku, poinformowała spółka w poniedziałek.  "Mimo ataku zimy w listopadzie osiągnęliśmy wyższe przychody niż w poprzednich miesiącach. To kolejny dowód na poprawę koniunktury w branży budowlanej oraz na słuszność obranej przez nas strategii rozwoju, przewidującej koncentrację na wynajmie specjalistycznych żurawi, która jest bardziej rentowna oraz rozwój usług w segmentach energetycznym i telekomunikacyjnym" – powiedział prezes Grzegorz Żółcik, cytowany w komunikacie.

Alchemia

Alchemia otrzymała zgodę Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) na nabycie Zakładu Produkcji Rur od ISD Częstochowa, podała spółka w komunikacie. Obecnie spółka oczekuje jeszcze na podobną decyzję niemieckiego urzędu antymonopolowego. "Zarząd Alchemia otrzymał informację o spełnieniu kolejnego warunku zawieszającego znaczącej umowy, tj. o otrzymaniu decyzji prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w przedmiocie wyrażenia zgody na dokonanie koncentracji, polegającej na nabyciu przez emitenta części mienia ISD Huta Częstochowa w postaci Zakładu Produkcji Rur" - czytamy w komunikacie.