Eksport w tym okresie wzrósł o 20,3 proc. w ujęciu rocznym i osiągnął 97,4 mld euro, zaś import - o 21,0 proc. r/r i wyniósł 107,4 mld euro, podano także. GUS podał, że eksport wyrażony w dolarach USA wyniósł w tym okresie 128,6 mld USD, a import - 141,7 mld USD.

W porównaniu z analogicznym okresem ub. roku eksport zwiększył się o 15,9 proc., a import o 16,6 proc. Ujemne saldo ukształtowało się w wysokości 13,1 mld USD (w analogicznym okresie ub. roku - minus 10,6 mld USD).

Od 1 maja 2004 roku oprócz danych z dokumentów celnych SAD, statystyka handlu zagranicznego korzysta, w ramach obrotów z krajami członkowskimi Unii Europejskiej, z deklaracji INTRASTAT. Dane szczegółowe o obrotach handlu zagranicznego ogółem i według krajów ukażą się w terminie późniejszym, podał także GUS.