"Jesteśmy zainteresowani takim celem (...), że w Polsce działa jedna giełda energii elektrycznej, produktów powiązanych, a w przyszłości także innych towarów giełdowych" - powiedział dziennikarzom Sobolewski.

Szef GPW odniósł się w ten sposób do wcześniejszej wypowiedzi ministra skarbu Aleksandra Grada, że chętnie sprzedałby należący do SP pakiet akcji Towarowej Giełdy Energii warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Szef resortu skarbu zastrzegł jednak, że obecnie MSP nie prowadzi żadnych prac w tym kierunku.

Skarb Państwa ma 22,3 proc. akcji TGE. Po 10 proc. akcji posiadają: Elektrim, E.ON Energy Trading SE, PGE Polska Grupa Energetyczna, PGE Elektrownia Opole. Do Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin należy 10,83 proc. walorów. GPW ma 2,33 proc. akcji. Pozostali akcjonariusze to m.in.: Vattenfall Sales Poland, Energa, Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja, RWE Polska, Elektrim Volt oraz PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna. TGE rozpoczęła działalność operacyjną 30 czerwca 2000 r. W sobotę natomiast GPW uruchomiła rynek energii.

>>> Czytaj też: PGE w 2011 r. będzie sprzedawać energię na obu giełdach energii

"Rynkowi energii elektrycznej, a także towarów giełdowych potrzebna jest koncentracja płynności oraz obrotów. Z tego wynikają oczywiste wnioski (...) na temat ewentualnej akwizycji Towarowej Giełdy Energii. Oczywiście musiałaby być to taka akwizycja, która pozwoliłaby nam zrealizować cel strategiczny w postaci budowy jednolitego, jednego i maksymalnie płynnego rynku" - powiedział w poniedziałek dziennikarzom szef GPW.

Sobolewski zaznaczył, że warunki ewentualnej transakcji byłyby przez GPW "bardzo skrupulatnie przeanalizowane". "To, co chcemy zrobić, ma zbudować korzyść dla naszych akcjonariuszy. To na pewno musiałoby być takie działanie, które pozwoliłoby nam bezproblemowo stworzyć jedno centrum obrotu towarami giełdowymi, w tym energią elektryczną" - dodał.

Rynek energii GPW wpisuje się w misję warszawskiego parkietu

Uruchomiony przez GPW rynek energii wpisuje się w misję warszawskiego parkietu, która polega na oferowaniu bezpiecznego i płynnego obrotu instrumentami inwestycyjnymi - powiedział na poniedziałkowej konferencji prasowej szef giełdy Ludwik Sobolewski.

Sobolewski podkreślił, że giełda uruchomiła w sobotę poee (platformę obrotu energią elektryczną) Rynek Energii GPW. Umożliwia kupno i sprzedaż energii na rynku dobowo-godzinowym oraz zawieranie transakcji z dłuższym terminem realizacji - do roku na rynku terminowym.

"Rynek ten działa tak, jak do tej pory. Przejęliśmy istniejącą działalność (od spółki Elbis, z grupy PGE - PAP). To tzw. rynek dobowo-godzinowy i drugi rynek (obok Towarowej Giełdy Energii - PAP), który pozwala na zawieranie transakcji ze stosunkowo długim czasem realizacji dostaw energii. To rynek, który już ma swoich uczestników - 20 podmiotów krajowych" - powiedział.

Szef GPW podkreślił, że nowy rynek energii "wpisuje się bardzo dobrze w misję warszawskiego parkietu, która polega na tym, żeby oferować płynny, bezpieczny obrót różnego rodzaju instrumentami inwestycyjnymi". Zaliczył uruchomienie tego rynku do jednego z najważniejszych wydarzeń GPW mijającego roku. "Zaczynamy od rynku energii elektrycznej. Będziemy się rozszerzać o produkty związane z energią" - zapowiedział.

Sobolewski podkreślił, że docelowo platforma ma umożliwić również obrót prawami majątkowymi związanymi ze świadectwami pochodzenia energii odnawialnej oraz uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla.

Uczestnikami obrotu na platformie obrotu energią elektryczną mogą być m.in. towarowe domy maklerskie, banki prowadzące działalność maklerską oraz firmy energetyczne posiadające koncesję na wytwarzanie, przesył, dystrybucję lub obrót energią. W pierwszym dniu obrotu, w sobotę, było 20 uczestników, w tym dwa domy maklerskie: DM BOŚ i Noble Securities. Wkrótce do udziału na rynku towarowym GPW ma być dopuszczony Trigon Dom Maklerski.

Rynek Energii GPW jest wspólnym przedsięwzięciem warszawskiej Giełdy, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych i WSE InfoEngine, czyli spółki zależnej GPW. Firmy kupiły za 15 mln zł internetową platformę obrotu energią elektryczną od spółki Elbis, z grupy PGE.

Jak wyjaśnił Sobolewski, GPW prowadzi platformę obrotu, KDPW poprzez Giełdową Izbę Rozrachunkową zabezpiecza i rozlicza transakcje, a WSE InfoEngine jest operatorem handlowym.

Zapowiedział, że GPW chce w ciągu najbliższych miesięcy uruchomić rynek instrumentów pochodnych na poee Rynku Energii. "Jeśli chodzi o rynek terminowy, będziemy starali się go uruchomić w najbliższych miesiącach" - powiedział.