W tej sytuacji i komentować nie ma za bardzo czego. Na rynku obligacji korporacyjnych największym zainteresowaniem cieszyły się papiery Ganta – dwie serie. Od obydwu kupon ustalany jest identycznie – to 6,5 proc. powyżej WIBOR3M wypłacane co kwartał. Tyle, że jedna z serii wygasa w marcu, a druga we wrześniu 2012 r. W przypadku marcowej serii po spadku ceny o 0,7 proc. rentowność ustalono na poziomie 9,63 proc. Rentowność serii wrześniowej przy zaakceptowanych dziś cenie (100,25 proc.) wyniosła 10,15 proc. Nic dziwnego, że tutaj obrót był wyższy i wyniósł 17 obligacji. Warto jednak wspomnieć, że od serii wrześniowej kupon został właśnie wypłacony (3 grudnia), zaś od serii marcowej wypłacony zostanie 29 grudnia. Inwestorzy wolą kupować obligacje krótko po wypłacie odsetek, ze względu na specyfikę rozliczeń podatkowych. Poza tym wyższa cena obligacji marcowych wynika także z faktu, że z końcem grudnia zmieni się ich oprocentowanie. Ponieważ stopy WIBOR wzrosły w ostatnich tygodniach o kilka punktów, można liczyć na to, że rentowność tej serii przekroczy wkrótce 10 proc.

Na rynku obligacji spółdzielczych kupujący sięgnęli po kolejnych 11 obligacji Banku Spółdzielczego z Warszawy oferowanych od kilku dni po 101 proc. Po stronie sprzedaży zostało ich 63 sztuki (z 81 w sumie oferowanych). Szybko znalazł się też chętny do kupienia czterech obligacji banku z Białej Rawskiej. Ich cena wyniosła 100 proc., co daje 7,45 proc. rentowności. Później oferowane po stronie sprzedaży obligacje zdrożały do 100,1 proc. nominału (7,43 proc. rentowności), ale chętni nie znaleźli się, choć papierów wystawiono 100.

Na rynku obligacji komunalnych do 15:45 zawarto tylko jedną transakcję. Animator ponownie obniżył cenę sprzedaży papierów Ustroni Morskich i znów bez problemu znalazł nabywcę. Właściciela zmieniły 110 papierów po 102 proc. nominału, po czym oferowana cena sprzedaży tradycyjnie już wzrosła do 102,5 proc. Ustronie są jedyną gminą płacącą obligacje co kwartał, a najbliższa wypłata wypada 25 lutego. Przy odsetkach na poziomie 5,85, rentowność dzisiejszej transakcji wyniosła 4,85 proc.

Jutro ustalony jest dzień praw do odsetek gminy Kórnik, która płaci odsetki na poziomie WIBOR6M plus 2,25 proc. marży. Dziś animator żądał za nie 102 proc., co dawałoby 5,18 proc. rentowności, ale uwzględniając wzrost WIBORu (obecnie wynosi 4,14 proc. z 4,00 proc. kiedy ustalano wysokość odsetek w bieżącym okresie), rośnie ona do 5,31 proc.
Na rynku obligacji skarbowych handel był oczywiście bardziej intensywny, ale jak na standardy tego rynku niezbyt ożywiony. Z reguły notowano niewielki spadek cen i wzrost rentowności, lecz zmiany te zachodziły w ograniczonym zakresie.
Od dziś Dom Maklerski Banku BPS ma prawo handlować na rynku Calatyst na własny rachunek i na rachunek klientów. Być może ożywi to rynek obligacji w kolejnych tygodniach.