To drugi przetarg dotyczący sprzedaży akcji BPS. Na poprzedni, ogłoszony w połowie października nie wpłynęła żadna oferta.

MSP poinformowało w poniedziałek, że minimalna cena za jedną akcję BPS wynosi 4 zł. "Jedynym kryterium merytorycznym podlegającym ocenie będzie cena za zbywaną akcję" - podkreślił resort.

Inwestorzy mogą składać oferty do 13 stycznia. To ostatnia bankowa resztówka niegiełdowa, czyli spółka, w której SP ma poniżej 10 proc.

Leszkiewicz pytany wcześniej przez PAP, do jakich inwestorów będzie skierowana oferta, odparł: "Kierujemy ją do wszystkich chętnych. To jest przetarg publiczny. To oznacza, że każdy, kto jest nim zainteresowany, będzie mógł się zgłosić". Dodał, że pakietem akcji mogą być zainteresowane banki zrzeszone w BPS.

BPS z centralą w Warszawie został utworzony 15 marca 2002 roku przez przyłączenie do Gospodarczego Banku Południowo-Zachodniego pięciu banków: Banku Unii Gospodarczej, Lubelskiego Banku Regionalnego, Małopolskiego Banku Regionalnego, Rzeszowskiego Banku Regionalnego oraz Warmińsko-Mazurskiego Banku Regionalnego.

Akcjonariuszami BPS jest kilkaset banków spółdzielczych z całej Polski. BPS obsługuje klientów korporacyjnych, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz klientów indywidualnych. Specjalizuje się w obsłudze: samorządów, rolnictwa, przemysłu rolno-spożywczego, handlu, rzemiosła i turystyki.