W ubiegły czwartek pełnomocnik rządu ds. energetyki jądrowej Hanna Trojanowska powiedziała PAP, że jeszcze w tym roku pod obrady rządu trafi pakiet atomowy, którego częścią jest projekt programu energetyki jądrowej. Program ma kosztować budżet 782 mln zł, ale zastrzeżenia do kosztów ma resort finansów.

Kobos wyjaśniła, że uwagi ministra finansów odnoszą się do propozycji pewnych działań. Resort wątpi na przykład w zasadność tworzenia Agencji Energetyki Jądrowej, pełniącej funkcję usługodawczą wobec Ministra Gospodarki. Inną kwestią dyskusyjną, zdaniem MF, są koszty przygotowania Państwowej Agencji Atomistyki do pełnienia roli dozoru jądrowego i radiologicznego dla energetyki jądrowej.

"Minister Finansów poddaje w wątpliwość ponoszenie wysokich nakładów związanych z analizami lokalizacyjnymi oraz budową składowiska odpadów nisko- i średnioemisyjnych w ramach realizacji Programu Polskiej Energetyki Jądrowej" - tłumaczy Kobos.

Dodała, że problem ze składowiskiem wysokoemisyjnych odpadów promieniotwórczych wypalonego paliwa jądrowego pojawi się dopiero około 2050 r., a składowanie tych odpadów obciąży kosztowo operatora elektrowni jądrowej.

"Weryfikacja działań proponowanych w Programie Polskiej Energetyki Jądrowej pozwoli, w opinii Ministra Finansów, na obniżenie kosztów jego realizacji" - zaznaczyła rzeczniczka MF. Dodała, że Program Polskiej Energetyki Jądrowej będzie rozpatrywany na najbliższym posiedzeniu Komitetu Stałego Rady Ministrów, które odbędzie się w dniu 16 grudnia br.

Pakiet atomowy, w skład którego wchodzi projekt programu jądrowego, założenia ustawy inwestycyjnej oraz założenia nowelizacji prawa atomowego, jest w trakcie konsultacji. Przewidziano, że na realizację programu energetyki jądrowej trzeba wydać 840 mln zł, w tym z budżetu państwa prawie 782 mln zł.

Harmonogram dołączony do projektu programu zakłada, że pierwszy blok elektrowni jądrowej w Polsce rozpocznie prace w 2020 r. Inwestorem ma być Polska Grupa Energetyczna (PGE), która planuje wybudowanie dwóch elektrowni po 3 tys. MW każda.