"Umowa obowiązuje strony od dnia 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2015 r. i dotyczy dostaw węgla dla istniejących bloków Elektrowni Ostrołęka. Cena węgla będzie ustalana na okresy roczne na podstawie negocjacji. Wartość całej Umowy wg cen bieżących wynosi 799 mln zł netto" - czytamy w raporcie.

Narastająco w I-III kw. 2010 roku spółka (BOGDANKA) miała 191,68 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 174,38 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 934,22 mln zł wobec 850,67 mln zł. Pod koniec listopada spółka podwyższyła prognozę wyników na cały 2010 r. Zysk netto ma wynieść 224 mln zł a przychody - 1237 mln zł.