Bogdanka

Spółka górnicza Bogdanka pdpisała wieloletnią sprzedaży węgla energetycznego z Energa Elektrownie Ostrołęka, poinformowała firma w raporcie. Wartość całej umowy wg cen bieżących to 799 mln zł netto. >>>>

Eko Holding

Prezes Eko Holding Krzysztof Gradecki poinformował spółkę, że zamierza zwiększać swój udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu, wynika z raportu firmy.  "Tym samym Pan Krzysztof Gradecki zmienił zamiar, określony w zawiadomieniu z dnia 26 marca 2010 roku (...) w którym oświadczył, że nie ma zamiaru dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki w okresie kolejnych dwunastu miesięcy" - czytamy w raporcie. >>>>

Emperia

W raporcie z 13 grudnia analitycy Deutsche Banku podnieśli rekomendację dla walorów spółki Emperia Holding do „trzymaj” ze „sprzedaj”. Cena docelowa wyznaczona na 12 miesięcy została podwyższona prawie o 48 proc. Obecnie analitycy DB wyceniają akcje EMPERIA na 108 zł, podczas gdy wcześniej tylko na 73 zł. W dniu wydania raportu na zamknięciu warszawskiej giełdy walory spółki warte były 105,5 zł. We wtorek około godz. 10:15 ich cena wynosiła nadal 105,5 zł.

Eurocash

W raporcie z 13 grudnia analitycy Deutsche Banku obniżyli rekomendację dla akcji Eurocashu do „trzymaj” z „kupuj”. Cenę docelową w rocznej perspektywie wyznaczono na poziomie 30 zł, o ponad 15 proc. wyższym niż poprzednio. Wcześniej analitycy wyceniali akcje Eurocash na 26 zł. W dniu wydania raportu na zamknięciu warszawskiej giełdy walory spółki warte były 28 zł. We wtorek około godz. 10:15 kurs akcji EUROCASH utrzymał się na tym samym poziomie.

J.W. Construction

W raporcie z 14 grudnia analitycy Wood & Company podtrzymali zalecenie „trzymaj” akcje spółki deweloperskiej J. W. Construction. Cena docelowa podlegała korekcie w dół do 17,4 zł z 18,4 zł. W dniu wydania raportu na warszawskiej giełdzie około godz. 10:20 cena walorów JWCONSTR wynosiła 16,95 zł.

Polnord

W raporcie z 14 grudnia analitycy Wood & Company ponownie zarekomendowali „kupuj” akcje Polnordu. Cena docelowa została obniżona o ponad 12 proc. do 41,6 zł z 47,4 zł. W dniu wydania raportu na warszawskiej giełdzie około godz. 10:20 akcje POLNORD kosztowały 35 zł.

Dom Development

W raporcie z 14 grudnia analitycy Wood & Company podnieśli rekomendację dla walorów dewelopera Dom Development do „kupuj” z „trzymaj”. Cenę docelową podnieśli do 51,1 zł z 50,1 zł. W dniu wydania raportu na warszawskiej giełdzie około godz. 10:25 kurs akcji DOMDEV wynosił 44,44 zł.

PKN Orlen

W raporcie z 14 grudnia analitycy Credit Suisse utrzymali rekomendację „neutralnie” dla akcji koncernu paliwowego PKN Orlen. Cena docelowa została podwyższona do 35,5 zł z 32,63 zł. W dniu wydania raportu na warszawskiej giełdzie około godz. 10:25 akcje PKNORLEN rynek wycenił na 48,55 zł.

Polskie Jadło

Prezes i główny akcjonariusz spółki restauracyjnej Polskie Jadło (POLJADLO) Jan Kościuszko zadeklarował, że zamiast akcji imiennych serii A przekaże spółce środki finansowe w adekwatnej wysokości, wynika z komunikatu spółki. Polskie Jadło poinformowało, że otrzymało od Kościuszki oświadczenie dotyczące zapowiadanego warunkowego dokapitalizowania.
"Oświadczenie to w sposób jednoznaczny stwierdza, iż deklarowane dofinansowanie spółki nastąpi przy użyciu środków pieniężnych pochodzących z przyszłego i planowanego zbycia przez składającego oświadczenie pakietu 2.400.000 sztuk akcji, stanowiących jego własność. Zasilenie spółki ma nastąpić więc za pomocą środków finansowych, a nie poprzez przekazanie spółce pakietu akcji" - głosi komunikat.

Lotos

Lotos Petrobaltic zawarł umowę przejęcia 100% kontroli nad spółką AB Geonafta, wydobywającą surowiec na terytorium Republiki Litewskiej, poinformował Lotos w komunikacie. „Nasza dotychczasowa obecność kapitałowa na Litwie okazała się udaną inwestycją, dlatego lądowe złoża na Litwie traktujemy jako strategiczną platformę do dalszego rozwoju w tym obszarze Europy. Sukcesywnie rozwijamy działalność wydobywczą w regionie Bałtyku a przejęcie kontroli nad spółką AB Geonafta pozwoli na zwiększenie produkcji ropy o 100 tys. ton ropy naftowej rocznie" – powiedział prezes Lotos Petrobaltic Paweł Siemek, cytowany w komunikacie.>>>>

Tonsil Acoustic Company

Akcje spółki Tonsil Acoustic Company (TONSILAC) zadebiutowały we wtorek na rynku NewConnect. Do godziny 12.35 nie zawarto żadnej transakcji papierami tej spółki. Do obrotu wprowadzono 22.055.097 akcji.>>>>

NFI Midas

Zygmunt Solorz-Żak zasiądzie w radzie nadzorczej NFI Midas. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zdecydowało również o możliwości emisji od 120 mln akcji do 236,7 mln walorów. Emisja ma mieć charakter subskrypcji zamkniętej z zachowaniem prawa poboru. >>>>

BSC Drukarnia Opakowań

BSC Drukarnia Opakowań dokonała przydziału 3 mln akcji serii H zaoferowanych inwestorom w ramach pierwszej oferty publicznej. Wpływy brutto z emisji wyniosły 52,5 mln zł, poinformowała spółka w komunikacie. W publicznej ofercie akcji spółki zostały objęte wszystkie oferowane akcje. Inwestorzy instytucjonalni nabyli 2,25 mln akcji, natomiast w transzy otwartej przydzielono 750 tys. akcji. Oferującym akcje był DM IDMSA.