W październiku inflacja roczna wyniosła 2,8 proc. r/r. Dziesięciu uwzględnionych w ankiecie ISB ekonomistów oczekiwało, że inflacja CPI wyniosła w listopadzie 2,9 proc. r/r. Prognozy oscylowały w przedziale 2,8-2,9 proc., przy średniej na poziomie 2,87 proc. Resort finansów i ministerstwo gospodarki zgodnie szacowały listopadowy poziom inflacji na 2,8 proc.

>>> Zobacz też: GUS: Eksport wzrósł o 20,3 proc., import o 21,0 proc. ... 

W listopadzie największy wzrost odnotowano w kategorii "paliwa do prywatnych środków transportu" - o 7,2 proc. r/r oraz "nośniki energii" - o 5,2 proc. i "żywność" - o 4,7 proc. r/r, jak wynika z tabeli opublikowanej przez GUS.

Największy wpływ na miesięczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały w tym okresie podwyżki cen żywności, a także opłat związanych z mieszkaniem (po 0,2 proc.), które podwyższyły wskaźnik odpowiednio o 0,05 pkt proc. i o 0,04 pkt proc. Spadek opłat w zakresie transportu oraz rekreacji i kultury (po 0,2 proc.) obniżył ten wskaźnik po 0,02 pkt proc., podał GUS.

"Największy wpływ na ukształtowanie się wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych na tym [tj. 2,7 proc. r/r - przyp. ISB] poziomie miały podwyżki cen żywności (o 4,7 proc.) oraz opłat związanych z mieszkaniem (o 3,6 proc.), które podniosły ten wskaźnik odpowiednio o 1,02 pkt proc. i o 0,91 pkt proc. Spadek cen odzieży i obuwia (o 3,0 proc.), a także opłat w zakresie rekreacji i kultury (o 1,1 proc.) obniżył wskaźnik w tym okresie odpowiednio o 0,15 pkt proc. i o 0,08 pkt proc." - czytamy dalej w komunikacie.