Depozyty gospodarstw domowych zamknęły się kwotą 408,01 mld zł (+0,9 proc. m/m i +10,3 proc. r/r), natomiast przedsiębiorstw - 170,69 mld zł (+2,3 proc. m/m i +15,0 proc. r/r). Należności od gospodarstw domowych wyniosły 477,50 mld zł (+3,1 proc. m/m i +16,4 proc. r/r), natomiast przedsiębiorstw - 223,31 mld zł (+0,7 proc. m/m i -1,4 proc. r/r).