W tym miesiącu Sąd Okręgowy w Gdańsku zakazał produkcji i wprowadzania do obrotu produktów zawierających oznaczenie "Tiger" dotychczasowemu producentowi napoju, firmie FoodCare z podkrakowskiego Zabierzowa. Postanowienie obowiązuje do czasu prawomocnego zakończenia sprawy.

>>> Czytaj też: Kto ma prawa do napoju. Ostra batalia o Tigera

Jak poinformował Maspex we wtorkowym komunikacie, dzięki zawartej umowie firma uzyskała wyłączną licencję do używania oznaczenia "Tiger" i wykorzystania wizerunku oraz pseudonimu "Tiger" Dariusza Michalczewskiego w promocji produktów spożywczych.

Po stronie Maspeksu jest zapewnienie produkcji, dystrybucji i promocji produktu. Firma ponadto jest zobowiązana do przekazywania opłaty z tytułu udzielonej licencji. Jej wysokość objęta jest tajemnicą handlową.

Według zapewnień producenta napoje energetyczne wykorzystujące oznaczenie "Tiger", jak również wizerunek Michalczewskiego, od środy pojawią się na rynku.

Prezes Maspeksu Krzysztof Pawiński zaznaczył, że Fundacja "Równe Szanse" Dariusza Michalczewskiego zwróciła się do jego firmy z ofertą współpracy.

"Z punktu widzenia biznesowego, uznaliśmy tę propozycję za wartą rozważenia. Mając dobre doświadczenia w produkcji, sprzedaży i promocji produktów wykorzystujących licencje, zdecydowaliśmy się na podpisanie umowy o współpracy" - ocenił.

Według Fundacji Darka Michalczewskiego "Równe Szanse", umowa z firmą FoodCare została rozwiązana w trybie natychmiastowym z powodu niewywiązywania się poprzedniego producenta z warunków umowy. W związku z tym wygasły wszelkie uprawnienia tej spółki do korzystania z oznaczenia "Tiger" oraz dóbr osobistych i majątkowych Dariusza Michalczewskiego.

Spółka FoodCare poinformowała w komunikacie, że do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia sprawy nie będzie komentować sprawy.

Przyznała, że w wyniku postanowienia sądu do firmy wkroczył komornik z nakazem zajęcia produktów oznaczonych znakiem "Tiger" w ramach ustanowionego zabezpieczenia powództwa.

"Pragniemy poinformować, iż postanowienie to zostanie przez Spółkę FoodCare zaskarżone zażaleniem i jesteśmy przekonani, że i tym razem (jest to bowiem już trzecia próba uniemożliwienia spółce FoodCare prowadzenia działalności gospodarczej przez Fundację) Sąd rozpoznający zażalenie podejmie rozstrzygnięcie uwzględniające wszystkie okoliczności prawne i faktyczne oraz uzasadniony interes prawny spółki FoodCare" - napisała firma FoodCare w komunikacie.