W tej sprawie rząd znowelizował uchwałę w sprawie programu wsparcia finansowego dla fabryki w Kobierzycach.

Jak podało CIR, w związku recesją gospodarczą, a w konsekwencji koniecznością obniżenia cen na produkty oferowane przez Toshiba Television Central Europe, firma została zmuszona do zweryfikowania swoich planów dotyczących inwestycji, tworzenia nowych miejsc pracy i zakończenia realizacji projektu.

Spółka zobowiązała się do poniesienia nakładów inwestycyjnych w wysokości 156 mln zł (poprzednio 167 mln 48 tys. 700 zł) oraz utworzenia 725 miejsc pracy (poprzednio 1006) i utrzymania ich przez co najmniej 5 lat od daty utworzenia. Inwestycja ma być zrealizowana do końca 2013 r. (pierwotnie do końca 2010 r.). Jeżeli na dzień zakończenia realizacji inwestycji plany dotyczące nakładów i zatrudnienia nie zostaną wykonane, to firma będzie musiała zwrócić całość otrzymanej pomocy wraz z odsetkami.

Szacuje się, że łączne nakłady budżetu państwa na realizację programu wyniosą 21 mln 350 tys. 334,69 zł, a do budżetów: państwa i samorządu terytorialnego powinno trafić ponad 94 mln 897 tys. 906 zł. Ponadto oprócz planowanych 725 nowych miejsc pracy w otoczeniu inwestycji powinno powstać ponad 888 kolejnych stanowisk pracy.