Główna stopa procentowa funduszy federalnych nadal wynosi więc 0 do 0,25 proc. Ankietowani przez agencję Bloomberg ekonomiści spodziewali się właśnie pozostawienia stopy procentowej na niezmienionym poziomie.

Skup obligacji "wspiera mocniejsze tempo ożywienia gospodarczego" oraz prowadzi do stabilizacji cen - napisano w oświadczeniu po posiedzeniu.

Fed po raz kolejny podkreślił swoją postawę dalszego utrzymywania stóp na niskim poziomie przez "wydłużony okres czasu". W ocenie Fed ożywienie w Stanach Zjednoczonych postępuje, jednak w tempie, które nie gwarantuje spadku bezrobocia.

"Wydatki gospodarstw domowych wzrastają w umiarkowanym tempie, ograniczonym poprzez wysokie bezrobocie, skromny wzrost dochodów, niższą wartość nieruchomości oraz surowe warunki kredytowe" - napisano w oświadczeniu. Oczekiwania inflacyjne pozostają stabilne - ocenił Fed.

Kolejne posiedzenie Fed w sprawie stóp procentowych odbędzie się 26 stycznia 2011 roku.