Z.Ch. Police

Akcjonariusze Zakładów Chemicznych Police SA zezwolili we wtorek zarządowi spółki na wydanie prawie 30 mln zł na dwie inwestycje: budowę instalacji do neutralizacji siarczanu żelaza oraz unowocześnienie instalacji produkcji mocznika. Jak poinformował rzecznik ZCh Police Rafał Kuźmiczonek, na budowę instalacji do neutralizacji siarczanu żelaza spółka może przeznaczyć 14,6 mln zł. Inwestycja będzie wsparta kwotą 3 mln zł przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Umowę w tej sprawie Police podpisały z NFOŚiGW w listopadzie 2009 r.

Drugą z zatwierdzonych we wtorek przez akcjonariuszu ZCh Police inwestycji jest warta 15 mln modernizacja węzła syntezy w instalacji mocznika. Celem tego przedsięwzięcia jest podniesie efektywności produkcji mocznika. Prace modernizacyjne powinny zakończyć się w grudniu 2012 r.

Akcjonariusze ZCh Police we wtorek wyrazili również zgodę na zbycie 66 136 udziałów (25,3 proc.) w spółce zależnej Transtech (świadczy usługi transportowe i warsztatowe). Udziały będą sprzedane przez ZCh Police Transtechowi w celu umorzenia.

Ronson

Należąca do grupy deweloperskiej Ronson Europe spółka Ronson Development Sp. z o.o. – Landscape Sp. komandytowa zawarła umowę kredytu z Bankiem Pekao SA w związku z realizacją projektu mieszkaniowego Sakura przy ulicy Kłobuckiej w Warszawie, poinformował Ronson w komunikacie. Wartość kredytu wynosi maksymalnie 32,9 mln zł. „Umowa przewiduje udzielenie przez bank finansowania na pokrycie kosztów budowy do kwoty 32,9 mln zł" – czytamy w komunikacie. Zgodnie z zawartą umową, ostateczny termin spłaty kredytu budowlanego został ustalony na 30 września 2013 roku.

Lotos

Ministerstwo Skarbu Państwa (MSP), przesunęło termin negocjacji w sprawie sprzedaży 69.076.392 akcji, stanowiących 53,19% kapitału Grupy Lotos (czyli wszystkich akcji znajdujących się w posiadaniu Skarbu Państwa) na 18 marca 2011 roku z 4 lutego 2011 rok, podało MSP w środę. MSP zaprosiło inwestorów do negocjacji 30 października. MSP przesunęło też terminy odbioru memorandum przez zainteresowanych oraz termin ustalenia tzw. krótkiej listy. >>>>

SelenaFM

W raporcie z 10 grudnia analitycy Domu Maklerskiego BDM obniżyli rekomendację dla walorów spółki SelenaFM. Obecnie zalecają oni „redukuj”, podczas gdy wcześniej rekomendowali „akumuluj”. Cena docelowa została ponownie wyznaczona na poziomie 17 zł. >>>>

Synthos

Analitycy ING podtrzymali rekomendację „kupuj” akcje Synthos z 12-miesięczną ceną docelową podniesioną prawie o 36 proc. Najnowsza wycena jest na poziomie 3,72 zł, podczas gdy wcześniej analitycy ING wyceniali walory SYNTHOS na 2,74 zł. Raport został wydany 14 grudnia. W tym dniu na zamknięcie sesji za akcje spółki inwestorzy płacili 3,06 zł. W środę około 10:30 te same papiery kosztowały 3,09 zł.

UniCredit

W raporcie z 15 grudnia analitycy JPMorgan obniżyli rekomendację dla walorów UNICREDIT do „neutralnie” z „przeważaj”. Cena docelowa wyznaczona na 12 miesięcy została obniżona do 2,1 EUR (około 8,38 zł) z 2,8 EUR. W dniu wydania raportu na warszawskiej giełdzie około godz. 10:45 za akcje banku trzeba było zapłacić 6,63 zł.

MOL

Węgierski koncern paliwowy MOL, notowany także na warszawskiej giełdzie, zwrócił się do inwestorów posiadających 8,00% akcji chorwackiej spółki Ina z ofertą zakupu od nich wszystkich 800.910 akcji spółki po cenie 2.800 kun za szt., czyli ok. 1,2 mld złotych, podała spółka w komunikacie. MOL posiada obecnie 47,16% akcji Iny, a chorwacki Skarb Państwa - 44,84%.
13 grudnia MOL uzyskał pozytywną opinię chorwackiego regulatora rynku finansowego HANFA dotyczącą tej oferty. 14 grudnia MOL podpisał umowę z krajowym depozytem papierów wartościowych CDCC i zapowiedział, że skontaktuje się z akcjonariuszami w ciągu trzech dni roboczych licząc od dnia rejestracji oferty przez CDCC.
"Oferta jest ważna od 15 grudnia 20210 r. do 14 stycznia 2011 r." - napisała też spółka w komunikacie, dodając, że płatność za akcje nastąpi 31 stycznia 2011 r.

Alchemia

Alchemia otrzymała zgodę Urzędu Antymonopolowego z Niemiec na nabycie Zakładu Produkcji Rur od ISD Częstochowa, podała spółka w środę. "Zarząd Alchemia otrzymał zgodę Niemieckiego Federalnego Urzędu Antymonopolowego (…) na nabycie (…) części mienia ISD Huta Częstochowa Sp. z o.o. w postaci Zakładu Produkcji Rur" - czytamy w komunikacie.

PGNiG

Należąca do grupy Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) spółka Poszukiwania Nafty i Gazu Jasło (PNiGJ) w pierwszym kwartale 2011 roku rozpocznie wiercenia dla Polish Oil & Gas Company Libya BV (POGC), spółki także zależnej od PGNiG SA, poinformowała PNiGJ w komunikacie.
„Podpisany kontrakt obejmuje prace wiertnicze w libijskim basenie naftowym Murzuq" – czytamy w komunikacie. Spółka podała, że obejmujące odwiercenie ośmiu otworów na koncesji 113. „Wiercenia prowadzone dla spółki Polish Oil & Gas Company Libya BV będą kolejnym etapem prac na libijskiej koncesji PGNiG" – czytamy dalej.

EuCO

Cena emisyjna oraz sprzedaży w pierwotnej ofercie publicznej Europejskiego Centrum Odszkodowań (EuCO) została ustlona na 18 zł za akcję, czyli górnym poziomie widełek cenowych, poinformowała spółka w komunikacie. „Cena emisyjna i cena sprzedaży akcji Europejskiego Centrum Odszkodowań została ustalona na najwyższym, maksymalnym poziomie 18 zł za akcję (przedział cenowy kształtował się od 14 do 18 złotych za akcję)" – czytamy w komunikacie.>>>>

Ciech

Spółki z grupy Ciech kupią w systemie TPA ponad 450 tys. MWh energii elektrycznej w 2011 roku, za ok. 104 mln zł netto, poinformowała spółka w środę. Energię dostarczy wyłoniona w przetargu PGE Obrót, a Ciech zaoszczędzi ponad 5 mln zł.
„W wyniku przeprowadzonej akcji ofertowo-przetargowej, jako dostawcę energii elektrycznej (…) wyłoniono spółkę PGE Obrót SA z którą spółki Grupy Ciech: Soda Polska Ciech Sp. z o.o., ZCh Zachem SA, ZCh Organika-Sarzyna SA, GZNF Fosfory Sp. z.o.o., ZCh Alwernia SA, Vitrosilicon SA zawarły umowy na rok 2011" – czytamy w komunikacie.

TPSA, TVN

Telekomunikacja Polska (TPSA) rozpoczęła w swoich salonach sprzedaż 'Telewizji Na Kartę', poinformowali prezesi TPSA i TVN na wspólnym briefingu prasowym. To pierwszy efekt umowy o strategicznym partnerstwie, która została zawarta dwa miesiące wcześniej. >>>>