Ministerstwo sprzedało obligacje PS0416 po cenie minimalnej 978,86 zł, przy średniej rentowności 5,454%. Do odkupu zgłoszono obligacje o wartości nominalnej 1.265,834 mln zł. Na listopadowym przetargu zamiany resort sprzedał obligacje serii WZ0121 o wartości 1.493,6 mln zł oraz serii IZ0823 o wartości 2.340,91 mln zł (łącznie za 3.834,55 mln zł), odkupując papiery serii DS1110 za 1.650,43 mln zł oraz serii PS0511 za 2.080,16 mln zł (łącznie: 3.730,59 mln zł).