Do alternatywnego systemu obrotu trafiło 951.076 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C.

W skład spółki holdingowej wchodzą obecnie cztery firmy z Grupy ITC: ITC Polska (specjalizuje się w pracy tymczasowej w Polsce w branży produkcyjnej i sprzedaży detalicznej), ITC CS (specjalizuje się w szkoleniach, wyjazdach integracyjnych i team buildingu), ITC International (specjalizuje się w rekrutacji i doradztwie w kraju i za granicą oraz leasingu pracowniczym za granicą) oraz ITC Plus (specjalizuje się w pracy tymczasowej w kraju w branży hotelarsko-gastronomicznej oraz biurowej).

Spółki z Grupy ITC w 2009 roku miały 5,3 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży netto i 255 tys. zł skonsolidowanego zysku netto.

Grupa ITC powstała w 2004 roku. Tworzą ją firmy świadczące usługi z zakresu human resources. Na koniec 2009 roku obsłużyła ponad 150 klientów, wysłała do pracy w Polsce i za granicą ponad 4.500 pracowników. Z kolei Polski Holding Rekrutacyjny powstał w tym roku, jego zadaniem jest konsolidacja i wsparcie podmiotów na polskim rynku HR.