Harmonogram dochodów i wydatków budżetu zakładał deficyt po listopadzie na poziomie 50.735,6 mln zł.

Wydatki państwa wyniosły 269.468,9 mln zł, czyli 89,5 proc. kwoty 301.220,8 mln zł planowanej na 2010 rok.

Dochody budżetu państwa wyniosły 226.944,1 mln zł, czyli 91,1 proc. planu rocznego wynoszącego 249.006,6 mln zł.