W III kw. br. w całej Unii Europejskiej oraz w strefie euro zatrudnienie spadło o 0,2 proc. rok do roku. W ujęciu kwartalnym, zatrudnienie w całej "27", jak i w strefie euro nie uległo zmianie.

W Polsce natomiast wzrosło o 0,2 proc. wobec o 0,6 proc. w II kw. br. Wzrost (w ujęciu rocznym) w III kw. br. odnotowało 13 krajów, a największe - Malta (2,6 proc.) i Szwecja (1,8 proc.). Największe spadki odnotowały natomiast: Litwa (5,1 proc.) i Bułgaria (5,0 proc.).