Urząd Komisji Nadzoru Finansowego podał w środę w komunikacie, że w ciągu dziesięciu miesięcy tego roku wartość kredytów dla osób prywatnych (udzielonych na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą lub prowadzeniem gospodarstwa rolnego) wzrosła o 10 proc. do 388,5 mld zł.

>>> Czytaj też: Najnowszy ranking kredytów hipotecznych. Jest taniej

Z informacji UKNF wynika, że największy wpływ na wzrost miały kredyty mieszkaniowe. Ich wartość na koniec października wyniosła 250,2 mld zł, po wzroście o 15 proc. (32,8 mld zł).

"Od drugiej połowy 2010 r. banki modyfikowały politykę kredytową, dostosowując się do poprawy sytuacji makroekonomicznej i na rynku finansowym. Nastąpiła obniżka marż kredytowych, zwiększanie wysokości LtV (z ang. Loan to Value, wskaźnik określający wysokość kredytu do wartości zabezpieczenia - PAP) oraz wydłużanie okresu kredytowania" - wyjaśnia urząd.

W komunikacie zaznaczono, że jednocześnie - dzięki spadkowi kosztów zaciągania zobowiązań - poprawiła się dostępność kredytów hipotecznych.

Z kolei wartość kredytów konsumpcyjnych ratalnych, udzielanych osobom prywatnym, zwiększyła się od początku br. do końca października o 1,5 mld zł, czyli 3,4 proc. i wyniosła 46 mld zł. Wartość pozostałych kredytów konsumpcyjnych (nie licząc kart kredytowych) zwiększyła się o 1 mld zł (1,6 proc.) do 65,8 mld zł.

UKNF podał, że portfel kredytów związanych z kartami kredytowymi zmniejszył się na koniec października o 2,4 proc. (358 mln zł), do 14,8 mld zł. "Ostrożniejsza polityka kredytowa banków w tym segmencie związana jest z pogarszającą się jakością kredytów zaciąganych przy wykorzystaniu kart kredytowych" - tłumaczy UKNF.

Urząd, powołując się na deklaracje banków, dodał, że większość banków stosuje już zalecenia zawarte w uchwalonej przez Komisję Nadzoru Finansowego 23 lutego 2010 r. Rekomendacji T. Według UKNF, "obawy o załamanie się akcji kredytowej w wyniku wprowadzenia zaleceń KNF jak do tej pory nie znajdują potwierdzenia w liczbach".

W ocenie urzędu przyjęcie przez banki bardziej konserwatywnych standardów zarządzania ryzykiem jest zgodne z intencją zaleceń zawartych w rekomendacji. "Właściwa polityka kredytowa ogranicza liczbę tzw. złych kredytów. Dla banku jako instytucji finansowej lepsza jakość portfela kredytowego jest jednym z czynników umożliwiających aktywne prowadzenie akcji kredytowej" - uważa UKNF.

Rekomendacja T wyznacza standardy zarządzania ryzykiem związanym z udzielanymi przez banki kredytami dla osób fizycznych. Ma zmniejszyć groźbę nadmiernego zadłużania się kredytobiorców. Nakazuje bankom m.in., by wymagały od swoich klientów wyższych zabezpieczeń i wkładu własnego. Np. w przypadku kredytów walutowych wkład własny klienta powinien wynieść co najmniej 10 proc., gdy kredyt jest udzielany na okres do 5 lat, i co najmniej 20 proc. w przypadku kredytów udzielanych na ponad 5 lat.

"Zaciąganie długów przez osoby, które nie mają środków na pokrycie dotychczasowych zobowiązań, jest zjawiskiem społecznie niebezpiecznym. Skutki przekredytowania mogą prowadzić do odcięcia osób nadmiernie zadłużonych od możliwości korzystania z usług finansowych w przyszłości" - ostrzega UKNF.