„Razem z nowymi członkami Izbę tworzy już dwadzieścia jeden towarzystw funduszy inwestycyjnych, reprezentujących około 87  proc. rynku TFI w Polsce"- powiedział prezes IZFiA Marcin Dyl, cytowany w komunikacie. AXA TFI oferuje produkty o charakterze inwestycyjnym – fundusze inwestycyjne i usługę zarządzania aktywami.

Idea TFI oferuje fundusze inwestycyjne pozwalające na budowę optymalnych portfeli inwestycyjnych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb inwestora, zarówno pod względem oczekiwanej stopy zwrotu jak i poziomu akceptowanego ryzyka inwestycyjnego. Z kolei KGHM TFI to towarzystwo, którego jedynym akcjonariuszem jest KGHM Polska Miedź. TFI zarządza funduszami zamkniętymi aktywów niepublicznych, które kierowane są w głównej mierze do wyselekcjonowanej grupy inwestorów.

Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami, powołana 28 października 2004 r. jest organizacją zrzeszającą, na zasadach dobrowolności, działające w Polsce towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Członkami Izby są: AKJ Investment TFI, Amplico TFI, Aviva Investors Poland TFI, AXA TFI, BPH TFI, BZ WBK AIB TFI, DWS Polska TFI, Idea TFI, ING TFI, KBC TFI, Legg Mason TFI, Millennium TFI, Pioneer Pekao TFI, PKO TFI, Skarbiec TFI, Superfund TFI, TFI Allianz Polska, TFI PZU, TFI Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo – Kredytowych, Union Investment TFI.