Trakcja Polska

Akcjonariusze Trakcji Polskiej zdecydują o nowej emisji do 119,16 mln akcji serri G bez prawa poboru oraz warrantów subskrypcyjnych na te akcje w ramach procesu połączenia z litewską spółką Tiltra, wynika z projektów uchwał na NWZA zwołanego na dzień 19 stycznia.
Warunkowe Podwyższenie Kapitału Zakładowego jest dokonane w celu przyznania prawa do objęcia Akcji Serii G posiadaczom imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A i serii B – podała spółka.
Trakcja wyemituje 72 tys. warrantów subskrypcyjnych i akcji za cenę emisyjną w wysokości 4,56 zł. Spółka wyemituje też 47,16 mln warrantów subskrypcyjnych w cenie emisyjnej 0,1 zł za sztukę. Będą one uprawniały do objęcia akcji w cenie 6 zł za sztukę.

Konsorcjum, którego liderem jest Przedsiębiorstwo Robót Kolejowych i Inżynieryjnych (PRKiI), spółka zależna Trakcji Polskiej, zawarła z PKP Polskie Linie Kolejowe umowę na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na linii kolejowej Kraków – Medyka – granica państwa na odcinku Dębica – Sędziszów Małopolski, poiformowała Trakcja w komunikacie. Wartość umowy to 387,46 mln zł netto. Wartość umowy przypadająca PRKiI to około 80 %.

NFI EMF

Rada nadzorcza spółki NFI Empik Media & Fashion (NFIEMF) zdecydowała o wypłacie dywidendy 12 stycznia 2011 r., poinformowała spółka w komunikacie.
"Rada Nadzorcza NFI EMF (...) jednogłośnie podjęła uchwałę, w której ustaliła dzień wypłaty dywidendy na 12 stycznia 2011 roku" - czytamy w raporcie.
Wcześniej ZWZ NFI Empik Media & Fashion zdecydowało o wypłacie 19,77 mln zł dywidendy, czyli 0,19 zł na akcję. Pozostałą kwotę z 271,7-mln zysku przeznaczono na pokrycie strat z lat poprzednich oraz na kapitał zapasowy.

Enea

Ministerstwo Skarbu Państwa zdecydowało o przyznaniu wyłączności negocjacyjnej dotyczących sprzedaży 51% akcji spółki energetycznej Enea dla francuskiej firmy Electricité de France (EDF), wynika z komunikatu MSP.
"W związku z toczącym się procesem sprzedaży 225.135.940 akcji (51,00% w kapitale zakładowym) spółki Enea SA Ministerstwo Skarbu Państwa podjęło decyzję o wyznaczeniu dla spółki Electricité de France SA terminu do wyłącznych negocjacji" - głosi komunikat. MSP powtórzyło, że chce zakończyć proces prywatyzacji Enea do końca I kwartału 2011 r. >>>>

ZA Puławy, Ciech

Zarząd spółki chemicznej Ciech zdecydował o zawarciu z Zakładami Azotowymi Puławy (PULAWY) warunkowej umowy sprzedaży 51.855 udziałów Gdańskich Zakładów Nawozów Fosforowych Fosfory, czyli 89,46% kapitału tej spółki, poinformował Ciech w czwartek. Prognozowana cena sprzedaży netto powinna wynieść ok. 107,2 mln zł.>>>>

Akcjonariusze spółki Zakłady Azotowe Puławy, zdecydowali na walnym zgromadzeniu o wypłacie dywidendy za rok obrotowy 2009/10 w wysokości 1,0 zł na akcję, podała spółka w czwartek. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustaliło dzień dywidendy na 20.01.2011, natomiast dzień wypłaty dywidendy na 04.02.2011 r.
ZA Puławy miały 36,07 mln zł jednostkowego zysku netto w roku obrotowym 2009/2010 (1 lipca 2009 r.- 30 czerwca 2010 r.) wobec 187,41 mln zł zysku rok wcześniej.

Cyfrowy Polsat

W raporcie z 15 grudnia analitycy UBS podwyższyli rekomendację dla akcji Cyfrowego Polsatu do „neutralnie” ze „sprzedaj”. Cena docelowa została podniesiona o ponad 40 proc. do 16,9 zł z 12 zł. W dniu wydania raportu na zamknięciu warszawskiej giełdy za akcje CYFRPLSAT płacono 17 zł. W czwartek około godz. 10:35 cena walorów spółki wynosiła 17,18 zł.

2 grudnia analitycy Ipopema Securities wydali raport dla walorów Cyfrowego Polsatu, w którym podwyższyli rekomendację do „kupuj” z „trzymaj”. Cena docelowa ustalona w rocznej perspektywie została podniesiona o ponad 18 proc. do 18,1 zł z 15,3 zł. W dniu wydania rekomendacji na zamknięciu sesji akcje CYFRPLSAT warte były 15,35 zł.

Cyfrowy Polsat podpisał z Mobyland umowę o współpracy, dotyczącą korzystania z sieci radiowej tej spółki w zakresie świadczenia usług bezprzewodowego dostępu do Internetu w technologii HSPA+ i LTE, poinformowała firma w komunikacie. Wcześniej, tego samego dnia NFI Midas poinformował, że ma umowę przedstępną nabycia 100% Mobylandu za 177 mln zł.>>>>

PGE

Analitycy Goldman Sachs podtrzymali rekomendację „neutralnie” dla akcji Polskiej Grupy Energetycznej. 12-miesięczną ceną docelową podnieśli o 11,5 proc. do 29 zł z 26 zł. Raport został wydany 16 grudnia. W tym dniu na warszawskiej giełdzie około godz. 10:40 papierami PGE handlowano po 23,34 zł.

CEZ

W raporcie z 16 grudnia analitycy Goldman Sachs ponownie zarekomendowali „kupuj” akcje czeskiego koncernu energetycznego CEZ. Cena docelowa ustalona na 12 miesięcy została obniżona do 973,9 koron czeskich (około 154,4 zł) z 1013,73 CZK. W dniu wydania raportu na warszawskiej giełdzie około godz. 10:45 akcje CEZ rynek wyceniał na 120,8 zł.

TVN

Analitycy Ipopema Securities, w raporcie z 2 grudnia, obniżyli rekomendację dla akcji TVN do „trzymaj” z „kupuj”. 12-miesięczna cena docelowa zastała obniżona o 10 proc. do 17,8 zł z 19,8 zł. W dniu wydania rekomendacji na zamknięciu sesji za akcje TVN płacono 16,72 zł. W czwartek około godz. 10:50 te same papiery kosztowały 16,5 zł.

TauronPE

Raportem z 9 grudnia analitycy Ipopema Securities rozpoczęli wydawanie rekomendacji dla spółki energetycznej Tauron Polska Energia. Ich pierwsze zalecenie brzmi „kupuj” z roczną ceną docelową 7,8 zł. W dniu wydania raportu na koniec sesji cena akcji TAURONPE wynosiła 6,57 zł. W czwartek około 10:55 za walory spółki płacono 6,69 zł.

Tauron Polska Energia podpisał z konsorcjum banków umowę na emisję obligacji na kwotę 1,3 mld zł, poinformowała spółka w komunikacie.
"Pomiędzy Spółką a Bankiem Handlowym w Warszawie, ING Bankiem Śląskim, Bankiem Polska Kasa Opieki, BRE Bankiem, Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim, Nordea Bank Polska została podpisana umowa dotycząca programu emisji obligacji Tauron Polska Energia na kwotę 1,3 mld zł. Umowa będzie obowiązywała przez pięć lat" – czytamy w komunikacie.

Pekaes

Inwestycja Siedmiogrodzka, spółka zależna operatora logistycznego Pekaes, podpisała z firmą OKAM 2007 przedwstępnej umowy sprzedaży zabudowanej nieruchomości w Warszawie przy ul. Siedmiogrodzkiej 1/3, 1/3A oraz Karolkowej 13, poinformowała spółka w komunikacie. Pekaes nie podał wartości transakcji. Spółka podkreśla, że transakcja ta jest elementem realizacji planu koncentracji na działalności podstawowej TSL /transport, spedycja, logistyka/ oraz planu zwiększania wartości spółki, zgodnie z przyjętą w połowie br. strategią na lata 2010-2014.

Gastel Żurawie

Spółka Gastel Żurawie (GASTELZUR) złożyła w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) prospektu emisyjnego w związku z emisją akcji 108.530.350 akcji zwykłych na okaziciela serii H z prawem poboru o wartości do 43,4 mln zł, podała spółka w komunikacie w czwartek.

Bioton

Spółka biotechnologiczna Bioton podpisała list intencyjny z Color Trading w sprawie sprzedaży glukometrów wytwarzanych przez Arkray Inc., podał Bioton w komunikacie. Bioton podał, że urządzenie, które będzie oferowane przez spółkę łączy wyjątkową precyzję pomiarów z łatwą, intuicyjną obsługą. Glukometr posiada przy tym funkcje niedostępne w innych, oferowanych na polskim rynku urządzeniach. Według danych IMS Health, wartość segmentu pasków do glukometrów w Polsce wyniosła 438 mln zł w 2009 roku, przy rocznym wzroście wartości rynku na poziomie 18%.

Polnord

Firma deweloperska Polnord ubiega się o 175,4 mln zł odszkodowania od miasta Warszawa, z tytułu przejęcia gruntu pod drogi publiczne, wynika z komunikatu spółki. Wojewódzki Sąd Administracyjny ma się zająć sprawą 21 grudnia.