Skumulowany wskaźnik ocen wyniósł w grudniu 26,5 pkt i był wyższy o 2,6 pkt wobec poprzedniego miesiąca, natomiast skumulowany wskaźnik prognoz spadł o 2,9 pkt do 32,3 pkt.

"Wzrosło zainteresowanie depozytami złotowymi, przede wszystkim ze strony klientów indywidualnych. Nieznaczne ożywienie odnotowano także na rynku depozytów walutowych terminowych. Oczekuje się, że w przyszłości firmy będą zgłaszać większy popyt na depozyty złotowe bieżące, zaś klienci indywidualni na lokaty terminowe w krajowej walucie" - głosi raport. "Spadła liczba udzielanych kredytów złotowych, zwłaszcza w segmencie firm. Więcej udzielono natomiast kredytów denominowanych w walutach obcych. Ożywienie nastąpiło na rynku kredytów konsumenckich, ale jednocześnie spadła liczba udzielonych kredytów mieszkaniowych" - czytamy dalej.

"Spadła także akcja kredytowa na rynku korporacyjnych kredytów o wartości do 1 mln euro. Przewiduje się spadki na większości rynków kredytowych, szczególnie duże w segmentach klientów indywidualnych - podano także. "Przejściowo spadło także oprocentowanie kredytów, wzrosła wartość nieregularnych kredytów dla ludności" - napisał również Pentor.

Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury, informujący o sytuacji ekonomicznej placówek w tym miesiącu, odnotował spadek o 6,0 do 31,5 pkt, podał Pentor. Sondaż został przeprowadzony pomiędzy 6 a 13 grudnia. W telefonicznym badaniu wzięło udział 200 placówek bankowych z całego kraju, reprezentujących wszystkie typy banków krajowych.