„Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło decyzję dotyczącą podziału zysku netto za rok obrotowy 2009/2010 w kwocie 35.535.415,73 zł oraz niepodzielonego wyniku z lat ubiegłych w kwocie 14.285.746,34 zł. Na dywidendę dla akcjonariuszy postanowiono przeznaczyć kwotę 19.115.000,00 zł, tj. 1 zł na każdą akcję" - czytamy w komunikacie.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustaliło dzień dywidendy na 20.01.2011, natomiast dzień wypłaty dywidendy na 04.02.2011 r. ZA Puławy miały 36,07 mln zł jednostkowego zysku netto w roku obrotowym 2009/2010 (1 lipca 2009 r.- 30 czerwca 2010 r.) wobec 187,41 mln zł zysku rok wcześniej.

W ciągu pięciu lat ZA Puławy (PULAWY) łącznie wypracowały 809,5 mln zł zysku netto, z czego 308,7 mln zł wypłacono w postaci dywidendy dla akcjonariuszy. W tym czasie na inwestycje wydano 801,2 mln zł.