Bez zmiany pozostała wysokość zasadniczego wynagrodzenia prezydent miasta, które nadal będzie wynosić 6500 zł brutto. Na tym samym poziomie pozostał też dodatek funkcyjny, wynoszący 2500 zł.

>>> Czytaj też: Hanna Gronkiewicz-Waltz ponownie prezydentem Warszawy (życiorys)

Zwiększony został dodatek za wieloletnią pracę, który dotychczas wynosił 15 proc. zasadniczego wynagrodzenia (975 zł brutto). Od czwartku będzie to 16 proc. (1040 zł brutto), a od marca przyszłego roku - 17 proc. (1105 zł brutto). Dodatek ten ma rosnąć co roku o 1 proc., do osiągnięcia poziomu 20 proc.

Wyższy będzie też dodatek specjalny; radni zwiększyli go z 2455,22 zł brutto do 2700 zł brutto.

Zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych, maksymalne wynagrodzenie prezydenta Warszawy nie może przekroczyć w miesiącu siedmiokrotności kwoty bazowej, określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. Obecnie jest to 12847,45 zł.

Podwyżkę dla prezydent miasta poparło 42 radnych, nikt nie był przeciw, siedmioro radnych PiS wstrzymało się od głosu.