"W 2011 r. planujemy połączyć Mobyland i naszą spółkę zależną CenterNet" - powiedział prezes NFI Midas Wojciech Pytel na konferencji prasowej w czwartek. Po sfinalizowaniu transakcji Midas będzie kontrolował 100 proc. udziałów w Mobylandzie. NFI kontroluje już 100 proc. CenterNetu, który jest obecnie jego jedynym aktywem. Transakcja ma zostać sfinalizowana ze środków pozyskanych z emisji akcji z prawem poboru. Fundusz ma prawo odstąpić od transakcji, jeśli emisja się nie powiedzie. Prospekt emisyjny związany z emisją ma trafić do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) jeszcze w tym roku. CenterNet i Mobyland to odpowiednio piąty i szósty operator strukturalny. Spółki posiadają sąsiadujące częstotliwości przeznaczone do świadczenia usług telefonii mobilnej. Członek rady nadzorczej NFI Midas Zygmunt Solorz-Żak podkreślił, że połączenie CenterNetu i Mobyland nie wymaga zgody Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE). Według niego, to formalnie jedyna możliwość, żeby w jednej spółce połączyć oddzielne koncesje CenterNetu i Mobylandu.