Wielu specjalistów z instytucji finansowych przewiduje dalsze wzrosty cen złota i srebra, które zyskują dzięki takim czynnikom, jak powiększające się deficyty budżetowe oraz zadłużenie krajów – mówi Jeff Clark, starszy analityk metali szlachetnych w firmie Casey Research. Złoto jest wyceniane w dolarze amerykańskim, stąd jeżeli traci on na wartości, to rosną nominalnie ceny złota.

-Złoto jest postrzegane, jako alternatywna waluta. Dziś nie ma dużego zainteresowania ze strony dużych inwestorów do posiadania walut w portfelu. Wiele banków centralnych dodaje złoto do swoich rezerw – mówi Bill O’Neill z LOGIC Advisers, który spodziewa się wzrostu ceny złota do 1600 dolarów za uncję w przyszłym roku i zaleca dywersyfikacje portfeli z uwzględnieniem udziału tego kruszcu. Jeszcze wyżej widzi ceny złota Goldman Sachs – jest to poziom 1690 dolarów za 12 miesięcy.

Inwestować można w złoto w postaci fizycznej (bulion), jak również w instrumenty finansowe, z nim powiązane. Inwestycja w sztabki czy monety jest w zasadzie wolna od ryzyka, z wyjątkiem konieczności zabezpieczenia przed kradzieżą. Tej wady są pozbawione inwestycje w instrumenty finansowe, np. fundusze. Należy jednak zachować ostrożność i dokładnie zbadać komu powierzamy pieniądze. Sprawdzenie dotychczasowych wyników zarządzania oraz reputacji zarządzających jest więc prawą priorytetową.

Na polskim rynku funkcjonuje już kilka funduszy operujących na rynku złota. Największy z nich, Investor Gold FIZ zarobił w listopadzie 9,7 proc. oraz o 57 proc. od początku bieżącego roku. W tych okresach cena złota wzrosła odpowiednio o 2 proc. oraz 26 proc. Jak widać, stopy zwrotu Investor Gold FIZ znacząco przebiły wzrosty cen złota. Od chwili uruchomienia, w ciągu 62 miesięcy, wycena certyfikatów tego Funduszu wzrosła o 163 proc., co daje średnioroczną stopę zwrotu na poziomie 26 proc. Obecnie jest prowadzona kolejna publiczna emisja funduszu a jej zakończenie przewidziano na 21 grudnia 2010 r.