W dniu wydania rekomendacji kurs wynosił 11,09 zł. W czwartek ok. godz. 15-tej za akcję spółki płacono 11,12 zł.

„Rekomendujemy 'akumuluj' jako że Cersanit ma świetną ekspozycję na odbicie gospodarek w regionie i dysponuje długoterminowym potencjałem rozwoju w regionie. Spółka pozyskała 150 mln zł z emisji i delikatnie zmniejszyła zadłużenie bilansowe. Oczekujemy zwolnienia ambitnego programu inwestycyjnego firmy w 2011. Cersanit ma ogromny potencjał poprawy wyników. Oczekujemy zysku netto blisko 200 mln zł w ciągu dwóch lat w świete wysokiego zadłużenia operacyjnego i finansowego. Dodatkowo, moce produkcyjne na Ukrainie spółka ma do dyspozycji od II poł. 2010. Długoterminowa strategia firmy jest stała – dominować w segmencie łazienkowym w regionie. Wzrost popytu dobrze koresponduje z planami spółki dotyczącymi rozwoju i akwizycji" – czytamy w raporcie.