O złożeniu odwołania poinformował PAP rzecznik Metra Warszawskiego (MW) Krzysztof Malawko. Jak dodał, dotychczas nie wpłynęło odwołanie hiszpańskiej firmy CAF, która została z przetargu wykluczona. O takiej możliwości na początku grudnia mówił PAP Dariusz Gomółka z CAF. Termin na złożenie odwołań mija w czwartek o północy.

W październiku metro zdecydowało, że najkorzystniejsza ofertę w przetargu złożyło konsorcjum Siemensa i Newagu. Od tej decyzji do Krajowej Izby Odwoławczej odwołali się dwaj pozostali oferenci - hiszpańska spółka CAF oraz konsorcjum Skody i Wagonmaszu.

Te odwołania KIO uznała w połowie listopada i nakazała Metru Warszawskiemu ponowną ocenę ofert. W uzasadnieniu orzeczenia podkreślono, że odwołujący się nie mieli pełnego wglądu w treść oferty złożonej przez Siemensa - klauzulą tajności opatrzone były w niej m.in. informacje dotyczące mocy silnika w wagonach tego producenta.

>>> Wagony Siemens Inspiro dla metra w Warszawie (ZDJĘCIA)

Jednocześnie KIO uznała, że metro prawidłowo odrzuciło ofertę CAF i wykluczyło tę firmę z postępowania przetargowego. Powodem było m.in. niewniesienie przez tę spółkę wadium i nieuprawnione dokonanie zmian w treści oferty.

Na początku grudnia MW poinformowało, że dokonało ponownej oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej z nich. Ponownie zwyciężyło konsorcjum Siemensa i Newagu, którego oferta uzyskała maksymalną liczbę 100 punktów. Powtórnej ocenie MW poddało też ofertę Skody i Wagonmaszu - ta uzyskała w sumie 83,80 punktów. W obu przypadkach punkty przyznane w poszczególnych kategoriach były identyczne, jak w pierwszym postępowaniu.

Rozpatrując oferty powtórnie MW wzięło pod uwagę tylko dwie - Skody i Wagonmaszu oraz Siemensa i Newagu. Rzeczniczka KIO Agnieszka Trojanowska powiedziała wówczas PAP, że zgodnie z orzeczeniem Izby MW powinno jednak ponownie zbadać wszystkie złożone oferty i ponownie wykluczyć CAF z przetargu, bo do tej czynności Izba nie zgłosiła zastrzeżeń. Zastrzegła, że zaistniałą sytuację Izba oceni, jeśli ponowiona zostanie procedura odwoławcza.