„Wraz z nowymi kontraktami, na podpisanie których czekamy, wartość naszego portfela zamówień sięgnie historycznie najwyższych wartości ponad 10 mld zł. co powoduje, że mamy zagwarantowaną w istotnej części realizację budżetów 2011 r. i 2012 r. – powiedział prezes spółki, Konrad Jaskóła, cytowany w komunikacie.

W działalności grupy aktualnie na wyróżnienie zasługuje budownictwo drogowe i kolejowe, gdzie realizowane są znaczące kontrakty. Front robót w tym sektorze jest zapewniony na lata następne, a przychody z tej działalności sukcesywnie rosną, podała spółka. "Obecnie realizujemy jednocześnie odcinki autostrad A1, A2, A4 (dwa odcinki) oraz drogę ekspresową S69. Natomiast znaczące kontrakty w budownictwie kolejowym, jak na przykład modernizacje linii nr E-30, E-59 i E-65 realizuje Torpol - spółka z naszej Grupy. Nasza kolejna oferta na kwotę ponad 1 158 mln zł. w przetargu na budowę 40 kilometrowego odcinka autostrady A1 została uznana za najkorzystniejszą" – dodał Jaskóła.

Spółka notuje również ciągle wysoki i stale rosnący portfel zamówień w obszarze budownictwa przemysłowego i ogólnego oraz wzrastającą liczbę zamówień z zagranicy. Prezes spółki, zaznaczył, że realizacja tych projektów powoduje również dostawy i montaż produkowanych przez spółkę wyrobów stalowych, także ocynkowanych ogniowo.

Narastająco w I-III kw. 2010 roku Polimex-Mostostal (POLIMEXMS) miała 60,02 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 105,93 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 2978,65 mln zł wobec 3083,25 mln zł.