Warunkiem objęcia stanowiska prezesa przez Richarda Gaskina jest uzyskanie zgody Komisji Nadzoru Finansowego. Do tego czasu będzie on pełnił dotychczasową funkcję p.o. prezesa, którą objął w sierpniu tego roku, zastępując na tym stanowisku Józefa Wancera oraz wiceprezesa banku.

Richard Gaskin z GE związany jest od 1999 r. W 2005 r. został prezesem GE Money Banku w Rosji. W 2009 roku dodatkowo objął funkcję prezesa GE Money Banku na Łotwie, pomagając ustabilizować jego sytuację podczas kryzysu finansowego.