"Zarząd informuje, że objęte zostały wszystkie proponowane akcje serii E tj. 2.000.000 akcji serii E o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja" – czytamy w komunikacie.

Cena emisyjna została ustalona na 28 zł za sztukę. Środki pozyskane z emisji akcji spółka ma przeznaczyć na finansowanie kolejnych inwestycji i zwiększenie banku ziemi. Według spółki, na finansowanie nowych projektów firma potrzebowała wówczas ok. 35 mln zł.

Narastająco w I-III kw. 2010 roku spółka PA Nova miała 10,08 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 17,10 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 100,38 mln zł wobec 116,76 mln zł.