W ciągu kolejnych trzech lat rynek spożywczy może wzrosnąć o 40 mld zł. Największą dynamikę wzrostu odnotowują sklepy dyskontowe, które w 2013 roku będą mieć ponad 16 proc. udziału w rynku.

Analitycy PMR zauważają, że pierwsza połowa tego roku była słaba dla handlu z powodu przedłużającej się zimy, kwietniowej żałoby narodowej i powodzi. Dodatkowo, w 2010 roku utrzymuje się niższa dynamika cen w przypadku żywności i napojów bezalkoholowych.

"Jednak handel detaliczny artykułami spożywczymi odradza się, powoli przełamując złą passę, co potwierdzają ostatnie dane GUS. Handlowcy liczą na udane święta Bożego Narodzenia, po okresie słabszej koniunktury i pesymistycznym nastawieniu konsumentów, zwłaszcza w okresie wyborczym. Dynamika wzrostu rynku spożywczego będzie jednak zauważalnie słabsza niż w poprzednich latach, nawet trzykrotnie w porównaniu do okresu sprzed osłabienia gospodarczego, kiedy to rok 2008 przyniósł zmianę rzędu 9 proc." - napisano.

PMR podała, że wartość rynku spożywczego buduje z kolei nadal znacząca ekspansja sieci.

W 2010 roku największych 15 detalistów otworzyło ponad 2.300 nowych sklepów.

Według szacunków PMR, w 2010 roku największą dynamikę wzrostu przekraczającą 20 proc. rdr odnotowały, kolejny rok z rzędu, sklepy dyskontowe.

"Był on konsekwencją kontynuowanej ekspansji, głównie lidera rynku sieci Biedronka, jak i bardzo dobrych wyników drugiego gracza w tym segmencie, sklepów Lidl. Utrzymując podobne tempo rozwoju, w roku 2013 na rynku polskim będzie działało już ponad 3 tysiące placówek dyskontowych. Jednocześnie na rynku polskim nadal pozostaje miejsce dla kolejnych sklepów tego formatu. Gęstość sieci jest wciąż niewielka i dochodzi, według estymacji PMR, do 60 sklepów dyskontowych na milion mieszkańców w 2010 roku. Obecnie na jeden dyskont przypada 16 tysięcy osób, trzy lata temu - 23 tysiące" - zwracają uwagę analitycy PMR.

"Dzięki wysokim, dwucyfrowym wzrostom sprzedaży, które przewidujemy na kolejne lata, segment sklepów dyskontowych w 2013 roku przekroczy 16 proc. udziałów w rynku spożywczym w Polsce, niemal dwukrotnie więcej niż w latach 2007-2008, zostając liderem wśród nowoczesnych kanałów dystrybucji" - powiedziała cytowana w komunikacie Dominika Kubacka, analityk handlu detalicznego PMR i autor raportu.