Takie dane przedstawił w piątek Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, który jest instytucją wdrażającą dla tego typu projektów wartości do 25 mln euro, dofinansowanych z unijnego programu "Infrastruktura i Środowisko". Fundusz zawarł już 13 umów na dotacje do takich inwestycji.

"Taka wielkość unijnego dofinansowania to jeden z najlepszych wyników w kraju. Oznacza to wybudowanie 320 km nowej sieci kanalizacyjnej i 13 km nowej infrastruktury wodociągowej oraz trzy nowoczesne zakłady gospodarki odpadami" - poinformował PAP Piotr Biernat z katowickiego Funduszu.

Stworzona dzięki tym projektom nowa infrastruktura będzie służyć ponad 600 tys. mieszkańców regionu. Projekty realizują samorządy oraz przedsiębiorstwa komunalne.

Z danych resortu środowiska wynika, że woj. śląskie należy do krajowych liderów wykorzystania środków z Funduszu Spójności na ochronę środowiska. Spośród ponad 5 mld zł przeznaczonych na inwestycje z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, połowa (ok. 2,5 mld zł) zaangażowane jest w tym regionie.

>>> Czytaj także: Bieńkowska: Zostało tylko 25 proc. wolnych środków z Innowacyjnej Gospodarki

Według przedstawicieli Funduszu, taka skala zaangażowania - poza konkretnymi efektami - daje także impuls do rozwoju i modernizacji miast oraz kolejnych inwestycji komunalnych. "Nigdy wcześniej region nie otrzymał tak dużego wsparcia w zakresie ochrony środowiska ma dostosowanie warunków życia do standardów europejskich" - ocenił Biernat.

Fundusz dofinansowuje również modernizacje i rozbudowy oczyszczalni ścieków i kanalizacji, na które nie starczyło środków unijnych. Przez najbliższe pięć lat będzie mógł przekazywać samorządom z woj. śląskiego na te cele po 100 mln zł rocznie. Powinno to pozwolić na realizację wszystkich 40 projektów śląskich samorządów, które trafiły na listę rezerwową Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO) woj. śląskiego.

Wszystkie te projekty, mimo pozytywnej opinii ekspertów, wobec wyczerpania się przewidzianych na ten cel ok. 230 mln zł znalazły się na tzw. liście rezerwowej RPO. Ich całkowity koszt oszacowano na ok. 470 mln zł, przy zakładanym dofinansowaniu unijnym 347 mln zł.

>>> Czytaj też: MRR: W ciągu pierwszych 6 miesięcy 2010 roku Polska wydała z funduszy ...

Samorządy, których projekty wodociągowe i kanalizacyjne nie dostały unijnego wsparcia, z reguły nie są w stanie sfinansować ich samodzielnie, bo koszty przewyższają często ich roczne budżety. Jednocześnie na gminach ciążą unijne wymogi środowiskowe, których spełnienie wymaga budowy lub modernizacji kanalizacji i oczyszczalni ścieków do 2015 r.

Aby pomóc samorządom w realizacji tych przedsięwzięć, przedstawiciele Funduszu i samorządu woj. śląskiego podpisali w sierpniu porozumienie, które otworzyło możliwość dofinansowania ze środków Funduszu projektów już raz zweryfikowanych w ramach procedury ubiegania się o środki unijne.