W rekomendacji przyjęto cenę rynkową na poziomie 27,35. W piątek ok. godz. 15:00 kurs wynosił 27,00 zł po wzroście o 0,26%.

„Pomimo przejęcie Heliosa, Agora nadal jest silnie zależna od najmniej atrakcyjnych segmentów rynku reklamowego" – czytamy w raporcie. Analitycy podkreślają , że na rynku reklamowym następuje wprawdzie poprawa, ale segment mediów drukowanych nadal znajduje się pod silną presją.