Informację tę opublikowano następnego dnia po zgodzie MFW na udzielenie Irlandii pożyczki 22,5 mld euro na walkę z kryzysem budżetowym, co stanowi część pakietu pomocowego w wysokości 85 mld euro, który finansują również Unia Europejska i Europejski Bank Centralny.

Według irlandzkiego rządu, 17,5 mld z tej kwoty dostarczy sama Irlandia. 50 mld z całej puli otrzyma budżet państwa, a 35 mld przeznaczy się na dokapitalizowanie banków.

>>> Czytaj też: Irlandzki parlament zatwierdził przyjęcie pomocy UE i MFW

Podłożem irlandzkiego kryzysu, grożącego bankructwem państwa, jest przekazanie miliardowych sum na akcję ratowania zagrożonych upadłością banków komercyjnych.

"Przewiduje się, że tempo odradzania się gospodarki będzie powolne. Ryzyko dekoniunktury jest znaczne, wiąże się z tendencjami deflacyjnymi, nadmierną nierównowagą bilansową przedsiębiorstw oraz niedoborami wsparcia fiskalnego i finansowego" - głosi raport MFW.

>>> Czytaj też: Roubini: Obecna polityka gospodarcza to wciąż „pożyczaj, módl się i miej nadzieję”

"Istnieje znaczne ryzyko dla programu (rekonstrukcyjnego), co może osłabić zdolność Irlandii do spłacenia kredytów Funduszu" - czytamy w datowanym 8 grudnia dokumencie, który zawiera ocenę zagrożeń, związanych z pomocą finansową dla Irlandii.