"Zainicjowanie przez EuroRating oceny ryzyka kredytowego Tauronu związane jest z włączeniem tej spółki przez GPW po piątkowej sesji w skład indeksu WIG20" - głosi komunikat.

Agencja podkreśla, że rating Tauronu odzwierciedla m.in. zintegrowaną pionowo działalność grupy (wydobycie węgla oraz produkcja i dystrybucja energii elektrycznej) w sektorze charakteryzującym się dużą stabilnością popytu.

"EuroRating ocenia strukturę finansowania grupy jako stabilną i bezpieczną, a płynność jako wystarczającą. Do czynników pozytywnych agencja zalicza również dodatnie i w ostatnich latach rosnące przepływy z działalności operacyjnej. Przyznany spółce rating uwzględnia jednak także założenie, że w ciągu kilku kolejnych lat Tauron będzie musiał sfinansować wysokie nakłady inwestycyjne na odtworzenie i rozbudowę mocy wytwórczych" - czytamy dalej w komunikacie.

Ratingi przyznane przez agencję EuroRating spółkom wchodzącym w skład indeksu WIG20 mają charakter ratingów niekomercyjnych - przyznawane są z inicjatywy agencji, a proces oceny ryzyka kredytowego analizowanych przedsiębiorstw oparty jest na informacjach publicznie dostępnych.