W przededniu wydania rekomendacji za jedną akcję spółki 8,59 zł. W poniedziałek kurs spadł o 1,62% do 8,50 zł.

"Prognozujemy, że spółka MCI wygeneruje 124mln zł zysku netto w 2010r. pod warunkiem, że sytuacja na GPW nie ulegnie drastycznemu pogorszeniu. Jednocześnie zwracamy uwagę, że rozwój rynku PE/VC stanowi największy potencjał wzrostu dla Spółki – środki zainwestowane w fundusze PE/VC w Polsce są na relatywnie niskim poziomie w porównaniu z Europą Zachodnią oraz regionem Europy Środkowo-Wschodniej. Zwiększenie napływów środków do funduszy PE/VC w Polsce z pewnością wpłynie korzystnie na sytuację MCI" - czytamy w raporcie.

Analitycy DM BZ WBK uważają, że sytuacja na rynku akcji jest największym ryzykiem dla MCI, co wynika głównie z dużej koncentracji w inwestycję w ABC Data. Wycena aktywów niepublicznych jest kolejnym obszarem ryzyka – wyceny poszczególnych spółek portfelowych są niedostępne dla inwestorów, co wpływa na nieprzejrzystość struktury spółki.