„Umowa Roczna obowiązuje strony od dnia 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011 r. i dotyczy podstawowych dostaw węgla dla bloków Elektrowni Kozienice zgodnych z Umową Wieloletnią. Wartość umowy rocznej dotyczącej dostaw podstawowych w roku 2011 wg cen bieżących wynosi 617,34 mln zł netto. W wyniku zawarcia niniejszej umowy wartość całej Umowy Wieloletniej wzrasta do kwoty 10 642 mln zł netto" – czytamy w komunikacie.

LW Bogdanka zawarł również z Elektrownią Kozienice umowę na dostawę dodatkowych ilości węgla energetycznego w roku 2011. „Umowa Dodatkowa obowiązuje strony od dnia 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011 r. i dotyczy dodatkowych dostaw węgla dla bloków Elektrowni Kozienice. Wartość Umowy Dodatkowej na dostawę dodatkowych ilości węgla energetycznego wg cen bieżących wynosi 68,56 mln zł netto. W sumie (Umowa Roczna i Umowa Dodatkowa) wartość dostaw węgla energetycznego dla Elektrowni Kozienice w roku 2011 wyniesie 685,90 mln zł netto" – czytamy dalej.

Narastająco w I-III kw. 2010 roku spółka miała 191,68 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 174,38 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 934,22 mln zł wobec 850,67 mln zł.