Na rynku w najbliższych dniach dochodzi niespotykany wcześniej czynnik ryzyka. Może się bowiem okazać, że w sytuacji prawdopodobnego utrzymania się oprocentowania depozytów międzybankowych na obecnych niskich poziomach znowu zostanie zorganizowana emisja krótkich bonów pieniężnych w trakcie bieżącego tygodnia, podobnie jak to miało miejsce 8 grudnia (emisja przez NBP 2-dniowych papierów). Ewentualne przeprowadzenie takiej aukcji przez bank centralny mogłoby świadczyć o zmianie polityki operacyjnej NBP i dowodziłoby determinacji w doprowadzaniu stawki POLONIA w pobliże stopy referencyjnej. To równocześnie mogłoby być sygnałem, że NBP przygotowuje się do ewentualnej podwyżki stóp procentowych, przed którą stara się zapewnić sobie efektywniejszą transmisję zmian parametrów polityki pieniężnej na realne procesy gospodarcze. Konieczność wprowadzenia takich działań dostosowawczych przed planowanym zaostrzeniem polityki monetarnej sygnalizowały także inne banki centralne na świecie, w tym przez pewien czas Fed (teraz federal funds rate, odpowiednik stawki POLONIA, wzrósł w okolice pożądanych 0,25%, a o podwyżkach nie będzie mówiło się zapewne przez co najmniej najbliższe pół roku).

Na rynku stopy procentowej obserwować można stabilizację notowań przy ograniczonej aktywności inwestorów, z niewielką przewagą spadków rentowności (poza sektorem 2-letnich obligacji skarbowych). W zeszłym tygodniu krzywe dochodowości dla SPW i kontraktów IRS obniżyły się o około 3-6 pb. Naszym zdaniem taki stan może utrzymać się do końca 2010 r. Podczas najbliższych przedświątecznych sesji zmienność notowań może teoretycznie zwiększyć się na skutek posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej, która we wtorek rozpoczyna dwudniowe spotkanie. Zdaniem analityków w grudniu stopy procentowe nie ulegną zmianie (ryzyko ewentualnej podwyżki jest bardzo niskie).

Gdyby taką właśnie decyzję podjęła Rada niewykluczone, że doszłoby do lekkiego umocnienia notowań obligacji skarbowych o krótszych terminach zapadalności. Naszym zdaniem wypowiedzi przedstawicieli RPP po posiedzeniu nie powinny istotnie zmienić oczekiwań rynkowych, co do perspektyw polityki pieniężnej (inwestorzy zgodnie spodziewają się wzrostu stóp w I kw. 2011 r.).

Na koniec tygodnia kwotowania 52-tyg bonów skarbowych powinny utrzymać się na poziomie 4,00%, natomiast obligacji skarbowych OK1012 w okolicach 4,65%, PS0415 na poziomie 5,30%, a DS1020 poniżej 5,95%.

Na rynku pierwotnym do końca roku nie zostaną przeprowadzone już żadne aukcje dłużnych papierów skarbowych.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą być traktowane jako propozycja nabycia jakichkolwiek instrumentów finansowych, usługa doradztwa inwestycyjnego, podatkowego lub jako forma świadczenia pomocy prawnej. PKO BP SA dołożył wszelkich starań, aby zamieszczone w niniejszym materiale informacje były rzetelne oraz oparte na wiarygodnych źródłach. PKO BP SA nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszym materiale.