Europejski Bank Centralny poinformował, że w zeszłym tygodniu (do 17 grudnia) skupił w ramach realizowanego programu SMP obligacje skarbowe o wartości 0,6 mld EUR. Tym samym wartość wszystkich skupionych przez bank centralny papierów i jednocześnie wartość wtorkowej 7-dniowej operacji absorbującej płynność wyniesie 72,5 mld PLN.
Na rynku stopy procentowej w dalszym ciągu rentowności SPW i kontraktów IRS pozostają stabilne. Obserwować można też niską płynność obrotu i aktywność inwestorów.

Po raz drugi z rzędu bank centralny Węgier zdecydował się na podwyżkę stóp procentowych o 25 pb. W efekcie podstawowa stopa wzrosła do 5,75%. Rynek był podzielony – jedynie połowa analityków spodziewała się takiej decyzji. Stóp procentowych nie zmienił natomiast Bank Japonii (BoJ), utrzymując główną z nich na poziomie bliskim zera w przedziale 0,0-0,1%. W tym przypadku decyzja była już w pełni zgodna z oczekiwaniami rynkowymi. BoJ przestrzegł jednocześnie przed wyhamowaniem produkcji przemysłowej i pogorszeniem nastrojów w biznesie.

Zapewnił też rynek, iż jest skupiony na zagrożeniach dla wzrostu gospodarczego, co może skłonić go do dalszego złagodzenia polityki pieniężnej w przyszłości.
We wtorek rozpoczyna się dwudniowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Rynek spodziewa się, że stopy procentowe pozostaną na niezmienionym poziomie (ryzyka ewentualnej podwyżki oceniane jest jako bardzo niskie). Jeśli RPP nie zaskoczy inwestorów, to reakcja rynku na decyzję powinna być neutralna. Nieco większą zmienność może wywołać natomiast publikacja komunikatu, a także wypowiedzi prezesa NBP podczas konferencji prasowej.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą być traktowane, jako propozycja nabycia jakichkolwiek instrumentów finansowych, usługa doradztwa inwestycyjnego, podatkowego lub jako forma świadczenia pomocy prawnej. PKO BP SA dołożył wszelkich starań, aby zamieszczone w niniejszym materiale informacje były rzetelne oraz oparte na wiarygodnych źródłach. PKO BP SA nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszym materiale.