Ropa naftowa i złoto otrzymały dzięki temu nieco wsparcia, lecz nie pomogły dolarowi kanadyjskiemu, który dołował po publikacji kiepskiego wyniku sprzedaży hurtowej.

Jedyną publikacją danych w USA był indeks aktywności w przemyśle chicagowskiego Fedu, który spadł z poprzednio skorygowanych-0,25 do -0,46 wobec oczekiwanego braku zmiany, lecz mimo to Wall Street poszła w górę – S&P i Nasdaq zakończyły sesję w pobliżu odpowiednio 2- i 3-letnich maksimów. Rynki obligacji amerykańskich lekko dołowały; rentowność 10-letniego długu wzrosła o 1 punkt bazowy do 3,34%.

Europejska waluta odnotowała spore wahania podczas sesji azjatyckiej. Po pierwsze PIMCO nawoływało Grecję, Irlandię i Portugalię do tymczasowego opuszczenia strefy euro i restrukturyzowania swojego zadłużenia, w związku z czym euro dołowało do poziomu 200-dniowej średniej kroczącej (po raz kolejny). Zaraz potem wicepremier Chin Wang (występując na szczycie unijnym w Pekinie) powiedział, że Chiny wspierają działania Unii mające na celu stabilizację rynków i obiecał podjąć „konkretne działania” by pomóc Unii z jej problemem zadłużenia. Euro szybko powróciło powyżej poziomu otwarcia i testowało 55-godzinną średnią kroczącą, kończąc zwyżkę tuż poniżej 1,32.

Gdzie indziej publikacja protokołu z posiedzenia RBA nie wywołała żadnych reakcji – Zarząd uważa obecny poziom stóp procentowych za „nieco restrykcyjny” po ostatniej podwyżce w listopadzie oraz biorąc pod uwagę obecny poziom waluty. RBA taki stan rzeczy uznaje za odpowiedni, szczególnie, jeżeli przyjrzeć się wysokiemu poziomowi australijskiego handlu oraz pozytywnej prognozie dla inwestycji; z drugiej strony poziomy wydatków i kredytów wśród gospodarstw domowych wciąż nie są optymalne. W protokole wspomniano również o pogorszeniu się sytuacji w Europie oraz o wyższym niż przewidywano wzroście gospodarczym w Chinach i Indiach, jak również o rosnącym tempie poprawy w USA.

W Europie uwagę dzisiaj zwrócimy ku badaniu zaufania konsumentów GfK w Niemczech, danym handlowym w Szwajcarii, wskaźnikowi zaufania konsumentów oraz zaufania w przemyśle wytwórczym w Szwecji oraz przyjrzymy się raportowi o brytyjskich finansach publicznych. W Ameryce Północnej mamy kolejną sesję pozbawioną istotnych danych, poza kanadyjską inflacją CPI oraz dynamiką sprzedaży detalicznej.