„EC Będzin jest notowana z wyraźnym dyskontem wobec innych spółek z sektora elektroenergetycznego, które tylko częściowo można wytłumaczyć mniejszą płynnością spółki. Obecnie elektrociepłownia jest na etapie przygotowania projektu konwersji jednego z dwóch kotłów węglowych OP-130 na kocioł w 100% opalany biomasą. W wyniku realizacji inwestycji spółka będzie generować dodatkowe przychody z zielonych certyfikatów oraz przygotuje się do implementacji EU ETS i dyrektywy IED. Większy udział OZE w produkcji nie tylko wpłynie na poprawę wyników, lecz jednocześnie wzmocni pozycję konkurencyjną na lokalnym rynku ciepła sieciowego” – napisano w raporcie.