Aqua zajmuje się eksploatacją obiektów i urządzeń wodno-kanalizacyjnych, poborem i dostawą wody pitnej oraz oczyszczaniem ścieków na terenie Podbeskidzia i sąsiednich gmin. Spółka posiada stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków i kilka ujęć wody.