„Głównym celem odwiertu jest zbadanie skał łupkowych ordowiku i syluru. Utwory perspektywiczne dla występowania gazu z łupków są spodziewane na głębokości ponad 1000 metrów" – czytamy w komunikacie. Otwór osiągnął głębokość rzędu 600 metrów. Według harmonogramu wiercenia, do końca stycznia 2011 roku zostaną przewiercone zarówno utwory syluru jak i ordowiku oraz pobrane zostaną wszystkie próbki, które następnie zostaną poddane szeregowi analiz. Otwór Lubocino-1 zlokalizowany jest na koncesji poszukiwawczej Wejherowo w miejscowości Lubocino w powiecie puckim na Pomorzu. „Otwór realizowany jest przez Poszukiwania Nafty i Gazu Nafta Piła, przedsiębiorstwo z grupy kapitałowej PGNiG" – czytamy dalej. 

>>> Czytaj też: W województwie pomorskim gaz łupkowy już płynie

PGNiG prowadzi poszukiwania gazu niekonwencjonalnego w Polsce, posiadając obecnie 13 koncesji, na obszarze których prowadzone jest lub będzie poszukiwanie i rozpoznawanie gazu łupkowego. „Spółka stara się o jeszcze dwie następne koncesje, posiada również kilkanaście koncesji, na których spodziewane jest występowanie tzw. gazu zaciśniętego" – głosi komunikat. Spółka zapowiada, że po przeprowadzeniu próbnych odwiertów oraz dokładnych analizach wyników, zdecyduje, na których obszarach warto rozszerzyć działalność i przeprowadzić dalsze odwierty wraz z zabiegami szczelinowania w celu oszacowania wielkości zasobów gazu i efektywności ekonomicznej ich eksploatacji.

Plany inwestycyjne PGNiG w segmencie poszukiwania gazu ziemnego w Polsce w 2010 r. to ok. 680 mln zł, z tego ponad 100 mln zł z przeznaczeniem na poszukiwania gazu niekonwencjonalnego. Obszary, na których spodziewane jest występowanie niekonwencjonalnych złóż gazu w Polsce, to Pomorze, Mazowsze, Lubelszczyzna, Podkarpacie oraz Wielkopolska.