"Zarząd Spółki Gino Rossi (...) informuje iż w dniu dzisiejszym otrzymał z Komisji Nadzoru Finansowego postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego spółki Simple Creative Products" - czytamy w raporcie.

Na początku grudnia Gino Rossi informował, że zwrócił się do KNF w sprawie zawieszenia procedury zatwierdzenia prospektu emisyjnego Simple w związku z trwającymi negocjacjami sprzedaży tej spółki na rzecz funduszy private equity. Gino Rossi informowało też, że proponowana cena nabycia wynosi 90 mln zł. W marcu br. prezes Gino Rossi Witold Jesionowski zapowiadał, że Simple może zadebiutować na warszawskiej giełdzie na jesieni tego roku.

Simple miałoby pozyskać środki na rozbudowę zagranicznej sieci sprzedaży i poszerzenie oferty. Narastająco w I-III kw. 2010 roku Gino Rossi miał 4,83 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 9,75 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 136,56 mln zł wobec 131,06 mln zł.