Elektrotim

Elektrotim (ELEKTROTI) został dopuszczony przez ministerstwo skarbu do przeprowadzenia badania Elektromontażu Poznań - poinformował resort we wtorkowym komunikacie. Udział Skarbu Państwa w kapitale Elektromontażu Poznań wynosi 49 proc. Pozostałe 30,8 ma Budimex, a 20 proc. należy do Citibanku Handlowego.

Comp, Novitus

Comp i Novitus podpisały list intencyjny dotyczący połączenia spółek, które ma zostać przeprowadzone na zasadzie przejęcia Novitusa przez Comp - poinformowały spółki w komunikatach. "Strony uzgodniły, że akcje spółki przejmującej zostaną przydzielone akcjonariuszom Novitus w oparciu o parytet wymiany, który ustalony zostanie na podstawie 6 - miesięcznej (licząc do dnia poprzedzającego dzień podpisania niniejszego listu) średniej ceny akcji przejmującego i przejmowanego" - napisano w komunikacie.

Spółki poinformowały, że chcą zakończyć połączenie do dnia 30 września 2011 roku. Wcześniej, bo jeszcze do końca tego roku, ma zostać uzgodniony plan połączenia.
"Przyczyną połączenia jest zamiar utworzenia spółki o jednej z najwyższych kapitalizacji w sektorze IT zdolnej do wykorzystania uzupełniających się rynków i produktów" - napisano w komunikacie. "W perspektywie długookresowej planowane jest wykorzystanie synergii prowadzącej do wzrostu udziału w dotychczasowych rynkach, wykorzystanie połączonych zasobów do rozbudowy ofert świadczonych usług i produktów, optymalizacja organizacji i redukcja kosztów funkcjonowania, utworzenie potencjału do dalszej rozbudowy grupy kapitałowej. W wyniku zamierzonych działań spodziewany jest wzrost wartości spółki dla akcjonariuszy" - dodano.
Comp ma posiada 2.688.624 akcje Novitusa, co stanowi 47,82 proc. ogólnej liczby akcji i daje takie samo prawo głosów na walnym.

EUCO

EuCO sprzedało wszystkie 1,7 mln oferowanych akcji, a redukcja w transzy detalicznej wyniosła około 62,9 proc. - poinformowała spółka w komunikacie. We wtorek został dokonany przydział akcji. W komunikacie napisano, że wartość całej oferty wynosi 30,6 mln złotych brutto, a wartość nowej emisji 10,8 mln złotych brutto i jest wyższa od zakładanej w prospekcie emisyjnym, gdyż spółka planowała pozyskać od 7 do 10 mln złotych brutto.

Wcześniej cena emisyjna i cena sprzedaży akcji Europejskiego Centrum Odszkodowań (EuCO) została ustalona na 18 zł wobec przedziału 14-18 zł.
Oferta publiczna obejmowała 600.000 nowych akcji serii B i 1.100.000 sprzedawanych akcji serii A. W transzy dużych inwestorów oferowanych było 1.400.000 akcji, a w transzy detalicznej 300.000 akcji. Obecni akcjonariusze spółki zobowiązali się, że nie sprzedadzą innych akcji przez okres 12 miesięcy.

Wcześniej EuCO informowało, że 2,5-3,5 mln zł z emisji przeznaczone będzie na utworzenie i finansowanie spółek na terenie Słowacji i na Węgrzech. Od 1,3 do 2,2 mln zł firma przeznaczy na finansowanie kancelarii radców prawnych, wchodzących w skład grupy. Od 1,3 do 1,8 mln zł posłuży do kupna pakietów spraw od firm konkurencyjnych, a 0,8-1,3 mln zł do dokapitalizowania firmy zależnej EvCo, działającej w Czechach.

Oferującym akcje Europejskiego Centrum Odszkodowań był DM BZ WBK.

W skład grupy kapitałowej EuCO wchodzą Kancelaria Radców Prawnych oraz spółki zależne EvCO Czechy i EuCO Węgry.

Tauron Polska Energia

W najnowszym raporcie analitycy Bank of America rozpoczęli wydawanie rekomendacji dla walorów spółki energetycznej Tauron Polska Energia. Ich pierwsze zalecenie brzmi „neutralnie”. W środę około godz.10:45 za akcje TAURONPE inwestorzy płacili 6,82 zł.

New World Resources

W raporcie z 21 grudnia analitycy ING podtrzymali rekomendację „kupuj” akcje NEWWORLDR. Roczną cenę docelową obniżyli prawie o 23 proc. Najnowsza wycena jest na poziomie 305 koron czeskich (około 48,3 zł), podczas gdy wcześnie analitycy wyceniali walory NWR na 395 CZK. W dniu wydania raportu na zamknięcie sesji akcje NEWWORLDR warte były 41,6 zł. W środę około godz. 10:50 ich cena wynosiła 42,71 zł.

W raporcie z 22 grudnia analitycy Raiffeisen wydali rekomendację „kupuj” walory NEWWORLDR. Roczną cenę docelową ustalili na 391,6 CZK (około 61,8 zł). W dniu wydania raportu na warszawskiej giełdzie około godz. 15:45 akcje NEWWORLDR kosztowały 42,45 zł.

MOL

Raportem z 22 grudnia analitycy Jefferies rozpoczęli wydawanie rekomendacji dla akcji węgierskiego koncernu paliwowego MOL od zalecenia „trzymaj” z roczną ceną docelową na poziomie 20000 forintów (około 289 zł). W dniu wydania raportu na warszawskiej giełdzie około godz. 10:55 za akcje MOL płacono 290 zł.

PBG, Aqua

Spółka PBG kupiła w pozasesyjnych transakcjach pakietowych na rynku NewConnect 710.770 akcji spółki Aqua, stanowiących 81,69% jej kapitału zakładowego za kwotę 22,74 mln zł, poinformowało PBG w środę. „Tym samym Aqua SA zostaje włączona do Grupy Kapitałowej PBG jako podmiot bezpośrednio zależny od PBG SA" – czytamy w komunikacie. >>>>

Unibep

Firma budowlana Unibep wybuduje budynek wielorodzinny oraz akademik dla dwóch różnych inwestorów norweskich za łączną kwotę ok. 23 mln zł, wynika z komunikatu spółki. „Spółka [...] 20 grudnia 2010 r. podpisała umowę na wykonanie budynku wielorodzinnego w Lillestrom w Norwegii. Zamawiającym jest norweska spółka: E.G. Bygg Oslo A.S." – czytamy w komunikacie. Spółka podała, że mieszkania będą wykonane w standardzie "pod klucz", a łączna powierzchnia obiektu to ok. 4,4 tys. m. kw. „Termin realizacji inwestycji: 20.12.2010 - 14.11.2011. Wynagrodzenie: 37.082.386 NOK netto, tj. 18. 845.256 zł netto" – czytamy w komunikacie.

Unibep poinformował też, że w dniu 20 grudnia 2010 r. podpisał umowę na wykonanie budynku akademika w miejscowości Drammen w Norwegii. Zamawiającym jest norweska spółka Byggepartner A.S. „Przedmiotem umowy jest wykonanie 24 pokojowego budynku w standardzie 'pod klucz' w technologii modułowej wraz z instalacjami. Termin realizacji inwestycji: 20.12.2010 - 01.06.2011. Wynagrodzenie: 7.522.200 NOK netto, tj. 3.776.144 zł" – głosi komunika.

TVN

Grupa medialna TVN wykupi przed terminem, na podstawie umowy z Bankiem Pekao SA, obligacje o wartości nominalnej 208,3 mln zł za 212,8 mln zł, poinformowała firma w środę. „TVN zawarł umowę z Bankiem Pekao SA dotyczącą wykupu części obligacji PLN o wartości nominalnej 500 mln zł, wyemitowanych przez spółkę w 2008 r. z terminem wykupu w 2013 r. Na podstawie tej umowy spółka wykupi obligacje o wartości nominalnej 208,3 mln zł" – czytamy w komunikacie.>>>>