"Tym samym przerwany został blisko dwuletni okres generowania przez Emitenta strat. Na odwrócenie niekorzystnego trendu w wynikach ekonomicznych osiąganych przez emitenta wpływ miała poprawa koniunktury na głównych rynkach, na których działa spółka oraz realizacja działań restrukturyzacyjnych" - napisano w komunikacie.

Po trzech kwartałach jednostkowa strata netto Polic wyniosła 7,2 mln zł.