W pozwie złożonym do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu agencja informacyjna domaga się cofnięcia decyzji EBC o utajnieniu dwóch wewnętrznych dokumentów Europejskiego Banku Centralnego. Dokumenty te pokazują, w jaki sposób Grecja używała derywatów i swapów kredytowych do ukrycia swoich długów.

Przewodniczący EBC Jean-Claude Trichet utajnił dokumenty po tym, jak Unia Europejska i Międzynarodowy Fundusz Walutowy udzielili Grecji pomocy wysokości 110 mld euro. Otwarcie tych dokumentów powinno powstrzymać rządy od ponownego używania derywatów w celu ukrywania długów.

>>> Zobacz też: MFW: Grecja wprowadziła "imponujące" poprawki w finansach publicznych

„Unia Europejska opiera się na zasadach transparentności krajów członkowskich w zakresie wysokości długu publicznego. Jeśli Grecja nie realizowała tych zasad, to w interesie publicznym leży ujawnianie takich dokumentów” – czytamy w pozwie.

„Informacja zawarta w tych dokumentach mogłaby podważyć publiczne zaufanie do Grecji jako kraju zdolnego do prowadzenia efektywnej polityki gospodarczej” – napisał szef EBC Jean-Claude Trichet w liście z 21 października, w którym odrzuca żądanie agencji Bloomberg.

>>> Czytaj także: Merkel wzywa do „szybkiej” regulacji derywatów w obliczu greckiego kryzysu

Rzecznik ECB odmówił komentarza w tej sprawie.