Analitycy spodziewali się wzrostu PKB o 2,8 proc.

Poprzednie wyliczenie Departamentu Handlu mówiło o wzroście PKB w III kwartale 2,5 proc.

W II kwartale 2010 roku PKB w Stanach Zjednoczonych wzrósł o 1,6 proc. w ujęciu zanualizowanym kwartał do kwartału.