"W tym miesiącu Wskaźnik Optymizmu Konsumentów ponownie zanotował lekki spadek, osiągając wynik 87,2 pkt. Jest to rezultat o 1 pkt gorszy niż w listopadzie, ale jednocześnie o 2,4 pkt. lepszy, niż w grudniu ubiegłego roku" - podano w komentarzu do badania. "Obecna zmiana jest niewielka, jednak ma swoje źródło w dwóch nieco wyraźniejszych przeciwnie działających czynnikach, których wpływy częściowo się znoszą. Z jednej strony poprawiły się oceny klimatu gospodarczego, co pozytywnie wpływa na poziom Wskaźnika, z drugiej jednak strony obniżyła się Skłonność do Zakupów" - dodano.

Z informacji podanych przez Ipsos wynika, że Wskaźnik Klimatu Gospodarczego wzrósł o 4,4 pkt. i wynosi obecnie 80,1 pkt. "Obecny wzrost tego wskaźnika wynika z bardziej pozytywnych ocen zmiany sytuacji gospodarczej, jaka zaszła w ciągu ostatniego roku, a także lekkiej poprawy oczekiwań wobec przyszłości krajowej gospodarki" - napisano.

"W przypadku oczekiwań wobec przyszłego roku nadal najwięcej z nas (41 proc.) spodziewa się, że sytuacja gospodarcza kraju nie zmieni się, a 32 proc. przewiduje jej pogorszenie. W tym samym czasie na poprawę liczy jedynie 18 proc." - poinformowano.

W komentarzu do badania podano, że Skłonność do Zakupów spadła w grudniu o 4,6 pkt., osiągając poziom 91,92 pkt. "Powodem tego jest przede wszystkim wzrost obaw przed pogorszeniem się sytuacji materialnej gospodarstw domowych w przyszłym roku. Obawy te podziela 19 proc. konsumentów, jednak równocześnie 15 proc. spodziewa się w tym zakresie poprawy" - dodano.